Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Декански съвет

   

ДЕКАН
акад. проф. дн ПЕТЪР КРАЛЧЕВСКИ

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност - магистърска степен, дистанционно обучение и кариерен център
проф. д-р МИЛЕН БОГДАНОВ

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност - бакалавърска степен и СДК
доц. д-р КРЪСТАНКА МАРИНОВА

 

ЗАМ.-ДЕКАН
докторантура, международна дейност, научноизследователска работа, проектно финансиране и акредитация
доц. д-р ИВАЙЛА ПАНЧЕВА

 

ЗАМ.-ДЕКАН
финансови и стопански въпроси и връзки с работодатели
доц. д-р ЙОРДАН ИВАНОВ НИНОВ