Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Гл. ас. д-р Ана Колева

   
AKoleva webpage 2017

Гл. ас. д-р Ана Колева

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 236

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 249

e-mail: ohak@chem.uni-sofia.bg

Образование

2012 – Магистър – магистърска програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“ , СУ „Св. Кл. Охридски“

2011 – Бакалавър по химия

Професионално развитие

2014 – Асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Научни интереси

Органичен синтез на хетероциклени системи и техните трансформации.

Избрани публикации (до 5)

Koleva, A.I., Petkova, N.I., Nikolova, R.D., Ultrasound-Assisted Conjugate Addition of Organometallic Reagents to 3-Diethylphosphonocoumarin, Synlett, 2016, 27 (19), 2676-2680.

ORCID Scopus Author ID ResearcherID

Преподавателска дейност

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности на ФХФ и БФ, РО и ЗО