Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Ас. Венелина Ангелкова

   
VAngelkova_webpage_2019

Ас. Венелина Ангелкова

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 411

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 499

e-mail: V.Angelkova@chem.uni-sofia.bg

web: http://chimexpert.com/hetchem/index.php/team/

Образование

2012 – 2017 Магистър фармацевт, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Професионално развитие

2018 – до сега Асистент по 7.3 Фармакогнозия и фитохимия, Катедра Органична химия и фармакогнозия, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Специализации и мобилност

 1. Практическо обучение “In situ и ex situ опазване на растенията”, по проект HEI PLADI, програма “Еразъм+” в Полска академия на науките (Полша), 10-15 Юли 2017г.; https://dibt.unimol.it/HEI-PLADI/home/index.html
 2. Практическо обучение “Управление на Ботанически градини” , по проект HEI PLADI, програма “Еразъм+” в Университетски Ботанически градини към СУ “Св. Климент Охридски” (България), 15-19 Май 2017г.; https://dibt.unimol.it/HEI-PLADI/home/index.html
 3. Практическо обучение “Таксономия на растенията”, по проект HEI PLADI, програма “Еразъм+” в Университет “Молизе” (Италия), 13-18 Март 2016г.; https://dibt.unimol.it/HEI-PLADI/home/index.html

 

Научни интереси

Фармакогнозия и фитохимия • Лечебни растения • Етноботаника • Природни съединения • Хетероциклени съединения • Хроматографски и спектрални методи • Традиционни растителни лекарствени продукти

 

Проектна дейност

2019, МОН, „Млади учени и постдокторанти“, “Фармакогностично проучване на представители от род Prunella L. (Lamiaceae): радикалоулавяща и антиоксидантна активност” – първо ниво изследовател (R1)

 

Други научни дейности

 • Членство в научни организации и научноизследователски групи

Член на научноизследователската група „Хетероциклена химия”, Факултет по Химия и Фармация, СУ „Св. Климент Охридски” (http://chimexpert.com/hetchem/index.php/team/)

 • Участия в научни форуми (абстракти)
 1. Ангелкова*, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Богданов, М. 2019. Фармакогностично проучване на Prunella vulgaris L.: Радикалоулавяща и антиоксидантна активност. XVIII-та Национална конференция по Химия за студенти и докторанти, 15-17 Май 2019 г., Факултет по химия и фармация, СУ. http://edurein.chem.uni-sofia.bg/scc2019/
 2. Nedelcheva, A.*, Angelkova, V., Svinyarov, I., Bogdanov, M.G. 2018. Microstructure of the Common selfheal (Prunella vulgaris) nutlets and mucilage envelope. 10th CMAPSEEC, Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, 20-24 May 2018, Split, Croatia. http://www.cmapseec2018.com/
 3. Ангелкова*, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Богданов, М. 2018. Радикалоулавяща и антиоксидантна активност на Prunella vulgaris L. – сравнително изследване на различни хабитати. XVII-та Национална конференция по Химия за студенти и докторанти, 16-18 Май 2018 г., Факултет по химия и фармация, СУ. http://edurein.chem.uni-sofia.bg/scc2018/index.html
 4. Angelkova*, V., Tanev, A., Tuzharova, M., Georgieva, N., Rogova, M. 2017. Innovation program of education of plant biodiversity. Scientific conference “St. Kliment’s days”, Faculty of Biology, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 16-17 November 2017. http://www.biofac.info
 5. Kosev, K.*, Nedelcheva, A., Tosheva, A., Svinyarov, I., Angelkova, V. 2017. The flora of walls in University Botanic Garden – Balchik (Bulgaria). 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens - Budapest, 9-11 October 2017, Hungary. http://eastcentgard.mabotkertek.hu/
 6. Angelkova*, V., Pavlova, I., Svinyarov, I., Tosheva, A., Nedelcheva, A. 2016. Observation of the wall flora of University Botanic Garden – Balchik. Scientific conference “St. Kliment’s days”, Faculty of Biology, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 17-18 November 2016. http://www.biofac.info
 • Участие в инициативи на академичната общност

Доброволчество в Университетски Ботанически градини - Балкански екологичен център (БЕЦ), УБГ към СУ “Св. Климент Охридски” 2016,2017г. УБГ Балчик

 

Преподавателска дейност

 • Практически занятия:

Упражнения по Фармакогнозия I – специалност Фармация

Упражнения по Фармакогнозия II – специалност Фармация

Учебна практика по Фармакогнозия – специалност Фармация