Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Ас. Румен Ляпчев

   

Ас. Румен Ляпчев

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, лаб. 407А

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 606

e-mail: ohrl@chem.uni-sofia.bg

 

Образование

2011 – Магистър по органична химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

2010 – Бакалавър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

2014 Асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Научни интереси

Органичен синтез – органометална и елементоорганична химия, преходнометален катализ

Избрани публикации

Rumen Lyapchev, Petar Petrov, Miroslav Dangalov, Nikolay Vassilev, Fluxional allyl Pd(II) NHC Complexes from 2-tert-butyl-7-methoxyimidazo[1,5-a]quinolin-1(2H)-ylidene: Synthesis and structure elucidation, Acta Scientifica Naturalis, 2015, vol.2, 77-92.

Rumen Lyapchev, Miroslav Dangalov, Nikolay Vassilev, Petar Petrov, Synthesis and structural characterization of N-[2-(diphenylphosphorothioyl)phenyl]-2-(phenylamino)benzamide, Bulgarian Chemical Communications, 2017, vol. 49, Special Edition B, 50 – 54.

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

2014, УФНИ, договор № 093/08.05.2014, Синтез и фотофизични свойства на N-хетероциклени карбенови комплекси

2017, УФНИ, договор № 80-10-97/20.04.2017, Синтез и спектрални свойства на нафталимиди с кондензиран борсъдържащ хетероцикъл

Преподавателска дейност

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II –специалности от ФХФ и БФ, РО и ЗО