Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Ас. Иван Лаловски

   
ILalovski

Ас. Иван Лаловски

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, лаб. 409, 412, каб 411

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 499

e-mail: ohil@chem.uni-sofia.bg

web: http://chimexpert.com/hetchem/index.php/team/

Образование

2018 – Магистър фармацевт, СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Професионално развитие

2018 – Асистент по Фармакогнозия и фитохимия, Катедра Органична химия и фармакогнозия, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Научни интереси

Фармакогнозия и фитохимия – екстракция на биологично активни вещества от растителни вещества с йонни течности и разработване на методи за количественото им определяне

 

Други научни дейности

Участие в научни форуми:

Лаловски, И., Свиняров, И., Богданов, М. Анализ на галантамин посредством течно-течна екстракция с хидрофобна йонна течност, XVIII-та Национална конференция по Химия за студенти и докторанти 2019, Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Кл. Охридски"

Лаловски, И., Свиняров, И., Неделчева, А., Богданов, М. Изследване на биосъвместими йонни течности за количествено определяне на тропанови алкалоиди в Datura Stramonium L. (Solanaceae), XVII-та Национална конференция по Химия за студенти и докторанти 2018, Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Кл. Охридски"

 

Преподавателска дейност

Практически занятия:

Упражнения по Фармакогнозия I и II – специалност Фармация III курс

Учебна практика по фармакогнозия - специалност Фармация III курс