Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Неорганична химия / Преподаватели

   

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

проф. д-р МАРИЯ МИЛАНОВА

стая 215, телефон 02 8161 457

e-mail nhmm@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ

стая 328, телефон 02 8161 206

email nhgtz@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р ПЕНКА ЦАНОВА

стая 330, телефон 02 8161 215

e-mail nhpv@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р БОРЯНА ДОНКОВА

стая 333, телефон 02 8161 214

e-mail nhbd@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р КАРОЛИНА ПАПАЗОВА

стая 339А, телефон 02 8161 479

e-mail nhkp@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ПЕТЯ КОВАЧЕВА

стая 222 телефон 02 8161 331

e-mail nhpk@chem.uni-sofia.bg

 

доц. дхн ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

стая 222, телефон 02 8161 331

e-mail g.g.yordanov@gmail.com

 

доц. д-р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

стая 339, телефон 02 8161 387

e-mail nhddt@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЙОАНА ЗАХАРИЕВА

стая 332, телефон 02 8161 218

e-mail nhjz@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р МАРТИН ЦВЕТКОВ

стая 215, телефон 02 8161 457

e-mail nhmt@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р МИРОСЛАВА НЕДЯЛКОВА-ГЕОРГИЕВА

стая 327, телефон 02 8161 799

email nhmn@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЮЛИЯ РОМАНОВА

стая 327, телефон 02 8161 799

e-mail nhjr@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ХРИСТО ХРИСТОВ

стая 331, телефон 02 8161 300

e-mail nhhh@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р НАДЕЖДА АНГЕЛОВА

стая 217, телефон 02 8161 325

email nangelova1@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ДЕНИЦА ЕЛЕНКОВА

стая 217, телефон 02 8161 325

e-mail nhde@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р НИНА КЪНЕВА-ДОБРЕВСКА

стая 207, телефон 02 8161 321

e-mail nhnk@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ЗЛАТИНА ЗЛАТАНОВА-ИВАНОВА

стая 207, телефон 02 8161 321

стая 325, телефон 02 8161 260

e-mail nhzz@chem.uni-sofia.bg

 

ас. МАРКО КОСТАДИНОВ

стая 331, телефон 02 8161 300

e-mail nhmk@chem.uni-sofia.bg

 

гл. спец. д-р АСЯ БОЖИНОВА

стая 339A, телефон 02 8161 479

email a_bojinova@hotmail.com

 

гл. спец. д-р ВЕСКА КИРЧЕВА

стая 334, телефон 02 8161 216

email nhvk@chem.uni-sofia.bg

 

химик ТОДОРИНКА ИВАНОВА

стая 207, телефон 02 8161 321

email todorinka.ivanova@abv.bg

 

химик ТЕОДОРА ЛАЗАРОВА

стая 338, телефон 02 8161 488

 

химик ВЕСЕЛИНА РУСЕВА

стая 338, телефон 02 8161 488

 

химик ТАТЯНА ЕТИМОВА

стая 302, телефон 02 8161 265

РХЛ, телефон 02 816 261

email nhte@chem.uni-sofia.bg

 

химик ДЕСИСЛАВА ЯНКОВА

стая 338, телефон 02 8161 488

 

 

ПЕНСИОНИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. дхн ДИМИТЪР ТОДОРОВСКИ

стая 215, телефон 02 8161 457

email nhdt@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЛЮДМИЛ ЛЮТОВ

стая 605, телефон 02 8161 378

стая 339Б, телефон 02 8161 683

e-mail nhll@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ДЕЯНА ДРАКОВА

стая 217, телефон 02 8161 325

 

гл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР БИКОВ

стая 335А, телефон 02 8161 342

e-mail nhab@chem.uni-sofia.bg