Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Инженерна химия и фармацевтично инженерство / Проекти / RotaActive / Представяне на резултати по проекта

   

Списък с научните форуми, на които са представени резултати, получени от работата по проекта:

 

(1) Drop Self-Shaping and Self-Bursting: New Approaches to Obtain Regularly Shaped Micro- and Nanoparticles, 10th International Colloids Conference, organized by Elsevier; 7-10 December 2020 (online) – пленарна лекция

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-colloids-conference/program/speakers

(2) Molecular dynamics simulation of surfactant-stabilized hexadecane-water interface upon cooling, S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov. Bunsen-Tagung 2021 - Multi-Scale Modelling & Physical Chemistry of Colloids, 10-12 May 2021, online – poster presentation.

https://veranstaltungen.gdch.de/tms/frontend/index.cfm?l=10753&sp_id=2&selMicrosite=62433

(3) Modelling rotator phases of alkane-containing systems, S. Iliev, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov. Bunsen-Tagung 2021 - Multi-Scale Modelling & Physical Chemistry of Colloids, 10-12 May 2021, online – poster presentation.

https://veranstaltungen.gdch.de/tms/frontend/index.cfm?l=10753&sp_id=2&selMicrosite=62433

(4) Образуване на метастабилни ротаторни фази в хексадеканови капки, Д. Глушкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков. XIX национална конференция по химия за студенти и докторанти, 2-4 юни 2021 г., София, България – устен доклад.

(5) Спонтанно нанофрагментиране и получаване на двукратни емулсии от моделни триглицеридни смеси, М. Пантов, Д. Глушкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков. XIX национална конференция по химия за студенти и докторанти, 2-4 юни 2021 г., София, България – устен доклад.

(6) In vitro модел за определяне разпределението на лекарствени продукти между моделна плазма и липидна емулсия, Д. Кръстев, З. Винаров, В. Атанасов, С. Чолакова, Н. Денков. XIX национална конференция по химия за студенти и докторанти, 2-4 юни 2021 г., София, България – устен доклад.

(7) Моделиране на кристализация на хексадекан в обем и на фазова граница с молекулна динамика, Ст. Илиев, С. Цибранска, А. Иванова, С. Чолакова, Н. Денков. XIX национална конференция по химия за студенти и докторанти, 2-4 юни 2021 г., София, България – устен доклад.

(8) Shape-shifting droplets as building blocks for micro- and nano-structured dynamic materials, N. Denkov, Designed Assembly of Colloids at Interfaces: Fundamentals to Applications, IOP, 14-16 June 2021, online - invited lecture.

http://colloids2021.iopconfs.org/programme

(9) Spontaneous nanoparticles formation with lipids undergoing polymorphic phase transitions, D. Cholakova, D. Glushkova, S. Tcholakova, N. Denkov, 35th Conference of the European Colloid & Interface Society, 5-10 September 2021, Athens, Greece – invited keynote presentation.

https://c148fa72-bfab-4074-9314-7134225d516f.filesusr.com/ugd/8c566f_301e289ffc4f4c5bb7aaa20836fd13c0.pdf

(10) Shape-shifting drops as micro-structured dynamic materials, N. Denkov, 72nd Divisional meeting of Division of Colloid and Surface Chemistry (Japan), 15-17 September 2021 - online, Award lecture.

https://confit.atlas.jp/guide/event/colloid2021/top?lang=en

(11) Rechargeable self-assembled droplet microswimmers driven by surface phase transitions, D. Cholakova, 23 September 2021 – online, invited presentation in Nanomotor Mini Talks series.

https://www.youtube.com/watch?v=giPqHMdRuIs&t=2121s

(12) Тайният живот на капките, Д. Чолакова, С. Цибранска, Ж. Вълкова, Д. Глушкова – научно-популярна лекция, част от проекта “Лицата на науката”.

https://www.youtube.com/watch?v=xqo270m4Kiw

(13) Идентифициране и анализ на подредени структури в хексадекан-съдържащи системи, получени с молекулна динамика, Ст. Илиев, С. Цибранска, А. Иванова, С. Чолакова, Н. Денков. XX национална конференция по химия за студенти и докторанти, 18-20 май 2022 г., София, България – устен доклад.

(14) Реологични характеристики на обемни ротаторни фази на линейни алкани, А. Тодорова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков. XX национална конференция по химия за студенти и докторанти, 18-20 май 2022 г., София, България – устен доклад.

(15) Ротаторни фази в смесени алканови капки, М. Пантов, Д. Глушкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков. XX национална конференция по химия за студенти и докторанти, 18-20 май 2022 г., София, България – устен доклад.

(16) In vitro модел за определяне на разпределението на активни лекарствени вещества между моделна плазма и липидна емулсия, Д. Кръстев, З. Винаров, В. Атанасов, С. Чолакова, Н. Денков. XX национална конференция по химия за студенти и докторанти, 18-20 май 2022 г., София, България – устен доклад.

(17) Triglycerides’ cold-bursting: a novel method for preparation of nanometer-sized particles upon cooling and heating, D. Cholakova, D. Glushkova, S. Tcholakova, N. Denkov. 11th International Colloids Conference, 12-15 June 2022, Lisbon, Portugal – oral presentation.

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-colloids-conference/program

(18) Monitoring freezing at surfactant-stabilized hexadecane/water interface by molecular dynamics – effect of surface curvature, S. Tsibranska-Gyoreva, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov. 11th International Colloids Conference, 12-15 June 2022, Lisbon, Portugal – oral presentation.

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-colloids-conference/program

(19) Cold-bursting: A novel method for preparation of triglyceride nanoparticles upon cooling and heating, D. Cholakova, D. Glushkova, S. Tcholakova, N. Denkov. 17th Conference of the International Association of Colloid and Interface Scientists (IACIS), 26-30 June 2022, Brisbane, Australia – oral presentation.

https://www.iacis2022.org/cms/wp-content/uploads/IACIS-2022-Detailed-Program-V1.pdf

(20) Structural analysis of ordered phases obtained by molecular dynamics upon cooling of hexadecane containing systems, S. Iliev, S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov. PSI-K Conference, 22-25 August 2022, Lausanne, Switzerland – poster presentation.

https://www.psik2022.net/

(21) Cold-bursting and double emulsion formation in mixed triglyceride particles undergoing polymorphic phase transitions, M. Pantov, D. Glushkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov. 36th Conference of the European Colloid & Interface Society, 4-9 September 2022, Chania, Crete, Greece – poster presentation.

https://ecis2022.org/

(22) Monitoring freezing at surfactant-stabilized hexadecane/water interface by molecular dynamics, S. Tsibranska-Gyoreva, S. Iliev, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov. 36th Conference of the European Colloid & Interface Society, 4-9 September 2022, Chania, Crete, Greece – oral presentation.

https://ecis2022.org/

(23) Drop self-shaping, self-bursting and swimming: simple non-living system which enlivens upon temperature variations, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov. 36th Conference of the European Colloid & Interface Society, 4-9 September 2022, Chania, Crete, Greece – oral presentation; Exerowa-Platikanov award for best oral presentation in thematic field of surface forces, foams and emulsions.

https://ecis2022.org/

(24) In vitro studies on intravenous fat emulsions used for detoxification: mechanisms of action and preclinical assessment tools, D. Krastev, Z. Vinarov, V. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov. The XVI-th International Congress of Toxicology (ICT 2022), 18-21 September 2022, Maastricht, The Netherlands – e-poster.

https://www.ict2022.com/

(25) Spontaneous self-shaping, swimming and division of micrometer oily drops upon temperature variations resembling the day-night cycle, N. Denkov, D. Cholakova, S. Tcholakova, Life in the Universe, 24-28 October, 2022, Sofia, Bulgaria – invited oral presentation.

http://physicsoflivingsystems.org/events/workshop-life-in-the-universe/

(26) Характеризиране на структурата на ротаторни фази в смеси от алкани, М. Пантов, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков. XXI национална конференция по химия за студенти и докторанти, 17-19 май 2023 г., София, България – устен доклад.

(27) Реологично характеризиране на свойствата на поликристални липиди, А. Тодорова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков. XXI национална конференция по химия за студенти и докторанти, 17-19 май 2023 г., София, България – устен доклад.

(28) Деформиране на триглицеридни емулсионни капки при охлаждане, А. Бисерова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков. XXI национална конференция по химия за студенти и докторанти, 17-19 май 2023 г., София, България – устен доклад.

(29) Rheological characteristics of bulk rotator phases of linear alkanes, A. Todorova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov. 37th European Colloid and Interface Society Conference (ECIS 2023), 3-8 September, Naples, Italy – poster presentation.

https://www.ecis2023.eu/

(30) Spontaneous shaping, bursting and swimming observed with active emulsion drops undergoing phase transitions, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov. 7th International Soft Matter Conference (ISMC 2023), 4-8 September, Osaka, Japan – oral presentation.

https://ismc2023.jp/welcome.html

(31) Определяне на фази получени от молекулнодинамични симулации на хексадекан-съдържащи системи след замръзване, С. Илиев, С. Цибранска, А. Иванова, Н. Александров, С. Чолакова, Н. Денков, XXII национална конференция по химия за студенти и докторанти, 15-17 май 2024 г., София, България – устен доклад.

(32) Active emulsion droplets: morphogenesis, division, engulfing and swimming observed with simple oily drops undergoing phase transitions, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, 98th ACS Colloids and Surface Science Symposium, 23-26 June 2024, Seattle, USA – oral presentation.