Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Инженерна химия и фармацевтично инженерство / Проекти / Ново поколение мастилено-струйни мастила с летливи повърхностно-активни вещества (ПАВ) / Представяне на научните резултати по проекта

   
  1. Доклад на международна конференция: T. D. Gurkov, R. D. Stanimirova, L. A. Tsarkova, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Kinetics of evaporation from interfacial adsorption layers of volatile surface-active amphiphiles , 8-th Conference „Bubble and Drop”, June 24–28, 2019, Best Western Plus Hotel Expo, Sofia, Bulgaria.
  2. Статия, подготвена за печат в научно списание с IF: Oxana A. Soboleva, Pavel V. Protzenko, Vadim V. Korolev, Larisa A. Tsarkova, Theodor D. Gurkov, Rumyana D. Stanimirova, Krassimir D. Danov, Peter A. Kralchevsky, Volatile aroma surfactants: characterization and areas of application, 2021.
  3. Статия, подготвена за печат в научно списание с IF: Krassimir D. Danov, Theodor D. Gurkov, Rumyana D. Stanimirova, Ralitsa I. Uzunova, Peter A. Kralchevsky, Kinetics of transfer of volatile amphiphiles (fragrances) from vapors to aqueous drops and vice versa: Interplay of diffusion and barrier mechanisms, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021.
  4. Доклад на международен симпозиум (по проект, финансиран от ЕС): T. D. Gurkov, R. D. Stanimirova, R. I. Uzunova, K. D. Danov, and P. A. Kralchevsky, Interfacial layers of volatile surfactants: adsorption and kinetics of evaporation, Horizon 2020 Project “Materials Networking”, IV-th “Advanced Materials” Workshop, 21 – 25 July 2019, St. St. Constantine and Helena Resort (Astor Garden Hotel), Varna, Bulgaria.
  5. Доклад на международна конференция: Theodor Gurkov, R. D. Stanimirova, L. A. Tsarkova, K. D. Danov, and P. A. Kralchevsky, Kinetics of evaporation from interfacial adsorption layers of volatile surface-active amphiphiles, 11-th Russian Seminar „Physical Chemistry of Surfaces and Nano-sized Systems”, February 4-6, 2020, Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electro-chemistry (RAS), Moscow, Russia.
  6. Постерна презентация на международна (студентска) конференция: R. I. Uzunova, R. D. Stanimirova, T. D. Gurkov, K. D. Danov, and P. A. Kralchevsky, Kinetics of evaporation from interfacial adsorption layers of volatile surface-active amphiphiles, 17‑th European Student Colloid Conference „ESC 2019”, June 18–22, 2019, Hotel "Cherno More", Varna, Bulgaria.