Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Инженерна химия и фармацевтично инженерство / Проекти / Изследване на гигантски мицеларни структури в смесени разтвори на сърфактанти, техните взаимодействия и реологични свойства

   

Договор КП-060-ПН 49/5 от 26.11.2020 г.

Първи етап: 26.11.2020 – 27.05.2022; Втори етап:

 

Научен колектив

Публикации

Представяне на резултати по проекта

 

Проектът е фокусиран върху два фундаментални проблема от областта на физикохимията на гигантските мицели, които все още не са нерешени:

(i) Как да се предскаже теоретично размерът на нишковидните мицели в смесени разтвори на ПАВ въз основа на данни за свойствата на съставящите ги молекули и техните концентрации?

(ii) При какви условия се образуват многосвързани мицеларни мрежи (свръх-гигантски мицели); какви са техните физикохимични и реологични свойства, техните взаимодействия с маслени фази (почистващо действие, емулгираща способност) и какви биха могли да бъдат техните потенциални приложения?

Проектът има три основни изследователски задачи:

(1) Разработване на молекулно-термодинамична теория на образуването на гигантски нишковидни мицели в смесени разтвори на йонни и цвитерйонни ПАВ; (2) Изследване на свойствата на многосвързаните мицеларни фази: реология, структура и ефект от химичния състав; и (3) Наноемулгиране на течни въглеводороди с помощта на многосвързани мицеларни фази.