Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Инженерна химия и фармацевтично инженерство / Проекти / COST17120

   
cost
FMI

 

Изследване на спонтанно деформиращи се емулсионни капки и на реологичните свойства на ротаторни фази

 

Научен колектив

Публикации

Представяне на резултати по проекта

 

Изследването на механизмите, чрез които е възникнал животът на планетата Земя вълнува учените от векове насам. Въпреки системните усилия на учени от редица научни области, един от най-важните въпроси, а именно по какви механизми химичните елементи и органичните молекули са се комбинирали спонтанно в сложни едноклетъчни организми, които след това еволюират до сложни многоклетъчни организми, остава без ясен отговор. По тази причина, изследванията на неравновесни химични структури и процеси в неживата природа, наподобяващи тези при живите организми, е особено актуално през последните години. Тези изследвания търсят детайлните механизми, които са довели до превръщането на неживата в жива материя.

По тази тема, Европейският съюз наскоро финансира проект, озаглавен “Chemobrionics”, акция СА 17120 по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии (СОSТ). Един от представителите на България в този проект е проф. дхн Николай Денков, който понастоящем е член на управителния съвет на акция СА 17120. Останалите участници в научния eкип на настоящото проектно предложение също са членове на СОSТ акция СА17120 (пълният списък е даден по-долу).

 

1

Фигура 1. Обща еволюционна последователност от форми, наблюдавани при охлаждането на алканови капки.

 

В съответствие с основната мисия на акцията, целта на настоящия проект, финансиран от ФНИ, е да задълбочи разбирането за механизмите, чрез които една нежива система проявява поведенчески аспекти, които са типични за живите организми.

В хода на проекта се изследват два основни ефекта:

(1) динамиката и механизмите на движението на алканови капки, изпускащи тънки нишки, както и термодинамичната стабилност на наблюдаваните несферични форми.

(2) реологичните свойства на ротаторните фази, които са причина за появата на несферични форми и динамични нишки при алкановите капки.

 

2

Фигура 2. Микроскопски снимки на флуидни несферични частици, получени при охлаждането на хексадеканови емулсионни капки, диспергирани във воден разтвор на ПАВ Tween 40 (а) и Tween 60 (б,в). Дължина на марката: 50 μm.

 

Партньорски организации

https://www.chemobrionics.eu/

https://www.cost.eu/actions/CA17120/