Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Инженерна химия и фармацевтично инженерство / Проекти / COST16205

   
cost
FMI

 

Изследване на процесите свързани с резорбцията на лекарствени вещества в стомашно-чревния тракт

 

Научен колектив

Публикации

Представяне на резултати по проекта

 

Оралното приемане на лекарства е най-разпространеният начин за лекарствено доставяне. Въпреки това, оралното доставяне на нови лекарства все още поставя редица предизвикателства, които са свързани с ниската водна разтворимост и/или ниската степен на преминаване през мембраната на чревните клетки (ниска пропускливост) на лекарствените вещества (ЛВ). Във връзка с това, Европейският съюз финансира проект на тема „Европейска мрежа за разбиране на процесите свързани с абсорбцията в стомашно-чревния тракт“, акция CA16205 по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии (COST). България е представена в цитирания проект чрез проф. д-р Славка Чолакова и гл. ас. д-р Захари Винаров, които понастоящем са членове на управителния съвет. Също така, д-р Винаров е съръководител на Работна група 3 „Модерни лекарствени форми“ (Advanced formulations) и член на Оперативния екип на проекта (Core group). Останалите участници в научния екип на настоящото проектно предложение (пълният списък е даден по-долу) също са членове на акция CA16205.

1

 

Целта на настоящия проект, финансиран от ФНИ, е да задълбочи разбирането на процесите на разтваряне и резорбция на ЛВ в стомашно-чревния тракт (СЧТ) и по този начин да позволи подобряването на оралната бионаличност на ЛВ с неподходящи физикохимични свойства (каквито са голяма част от новите ЛВ).

В хода на проекта се изследват два основни ефекта:

(1) влиянието на компонентите на лекарствената формулировка (масла, сърфактанти, ко-солвенти) върху разтворимостта и пропускливостта на ЛВ

(2) влиянието на храни и хранителни компоненти върху разтворимостта и пропускливостта на различни формулировки на ЛВ.

 

Партньорски организации

www.ungap.eu

https://www.cost.eu/actions/CA16205/