Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Преподаватели / Проф. д-р Галя Маджарова

   

Професионален стаж:

Galia_Madjarova
1995 магистър по Химия, специалност „Химична физика и теоретична химия”, СУ „Св. Кл. Охридски”
1999 доктор по Теоретична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”
2001 асистент в Катедра Физикохимия, ХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”
2006 главен асистент в Катедра Физикохимия, ХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”
2013 доцент по Теоретична химия в Катедра Физикохимия, ФХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”

Преподавателски стаж:

Задължителни курсове на бакалавърско ниво: Теоретична химия, Строеж на веществото

Изборни курсове на бакалавърско ниво: Молекулен дизайн, Молекулно моделиране на функционални материали

Задължителни курсове от магистърска програма “Изчислителна химия”: Приложна изчислителна химия

Задължителни курсове от магистърска програма “Фармация”: Физикохимия с колоидна химия I

Учебници и учебни помагала

Електронни лекции на български за дистанционно обучение в бакалавърско и магистърско ниво

Специализации:

2000 пост-док в Institute for Fundamental Chemistry, Киото, Япония;

Приемащ учен: Prof. Tokyo Yamabe

2004 STSM в Institute for Chemistry of Surfaces and Interfaces, Мюлюз, Франция;

Приемащ учен: Prof. Dr. Natalia Gospodinova

2015 пост-док в Max Planck of Microstructure Physics, Хале, Германия;

Приемащ учен: Prof. Eberhard Gross

Научни интереси:

Теоретично изследване на:

 • магнитни свойства на Heusler сплави като алтернатива на редкоземните постоянни магнити;
 • структура и проводящи свойства на функционализирани и дотирани с бор и азот въглеродни нанотръби;
 • зонна структура, проводящи, оптични и магнитни характеристики на големи p-спрегнати системи;
 • електронна структура на полициклични ароматни въглеводороди;
 • индекси на реактивоспособност на органични молекули;

Участие в организация на симпозиуми и работни срещи:

QSCP XX, Twentieth European Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics, Varna, Bulgaria, 2015;

Size-dependent Effects in Materials for Environmental Protection and Energy Application, Несебър, 2010

QSCP VI, Sixth European Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics, София, 2001

Избрани публикации:

 1. Kolev, V. L., Ivanova, A. N., Madjarova, G. K., Aserin, A. and Garti, N. (2014) Unit Cell Structure of Water-Filled Monoolein into Inverted Hexagonal (HII) Mesophase Modeled by Molecular Dynamics. The Journal of Physical Chemistry B 118, 5459−5470.
 2. Petrova, J., Romanova, J., Madjarova, G., Ivanova, A. and Tadjer, A. (2012) Absorption Spectra of Model Single Chains of Conducting Polyaniline. The Journal of Physical Chemistry B 116, 6543-6552.
 3. Petrova, J., Romanova, J., Madjarova, G., Ivanova, A. and Tadjer, A. (2011): Fully Doped Oligomers of Emeraldine Salt – Polaronic versus Bipolaronic Configuration. The Journal of Physical Chemistry B 115, 3765-3776.
 4. Velinova, M., Madjarova, G., Ivanova, A. and Tadjer, A. (2010): Systematic Theoretical Study of Li Adsorption on BN- and B-doped Aromatic Hydrocarbons. Journal of Molecular Structure (THEOCHEM) 955, 109-122.
 5. Madjarova, G., Tadjer, A., Cholakova, Tz., Dobrev, Al. and Mineva T. (2005): Selectivity Descriptors for the Michael Addition Reaction as Obtained from Density Functional Based Approaches. Journal of Physical Chemistry A 109, 387-393.
 6. Madjarova, G. and Yamabe, T. (2001): Band Electronic Structures of Polyphenanthrene and Polyacene Doped with Lithium. Journal of Physical Chemistry B 105, 2534-2538.
 7. Tyutyulkov, N., Madjarova, G., Dietz, F. and Muellen, K. (1998): Is 2D Graphite an Ultimate Large Hydrocarbon? I. Energy Spectra of Giant Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Journal of Physical Chemistry B 102, 10183-10189.

 

Списък с публикации

 

За контакти:

Email: gmadjarova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161431

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по Химия и Фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София