Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по физикохимия на кондензираната материя / Апаратура

   

Автоматичен гониометър/тенсиометър (Model 290, Rame-Hart Instruments, USA)

Флуорeсцентен микроскоп (Model IX51, Olympus, Japan)

Инвертен микроскоп (IMM1, Optika, Italy)

Ултра-микро-помпа (Micro 4, WPI, Germany)

Зетасайзер (Model 5000, Malvern, UK)

Система за свръхчиста вода (Purelab Option Q7, Elga Labware, UK)

Електрохимична компютъризирана апаратура CH Instrument

Компютъризиран pH-метър

Вакуумна сушилня (0.5 atm, 150 C)

Пещи (1200 C)

UV/Vis Perkin Elmer Lambda 35 спектрофотометър - преминаване и отражение

Оборудване за зол-гелни технологии