Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / 48-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие, 25 – 27 октомври 2019 г., гр. София

   

НАЧАЛО | ТАКСИ И СРОКОВЕ | РЕГИСТРАЦИЯ | РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

 

Министерство на образованието и науката

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Факултет по химия и фармация

Регионално управление на образованието – София-град

Съюз на химиците в България

 

 

ПОКАНА

Програма

за участие в

48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема:

„Актуални тенденции в химическото образование”

25 – 27 октомври 2019 г.

гр. София

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

Химическото образование и Международната година на Периодичната таблица

Развитие на ключови умения чрез обучението по химия: държавни образователни стандарти, учебни програми, подходи и методи

Иновативни практики и изследвания в химическото образование

 

Клуб: химически специалности в българските висши училища, магистър и доктор в направление „Педагогика на обучението по химия”, квалификационни програми за учители

Форум: свободна дискусия и обмен на мнения и идеи между участниците в конференцията

 

В рамките на конференцията ще се проведе и Годишна конференция на Българското дружество за химическо образование и история и философия на химията.

 

Сайт на конференцията

При затруднение, копирайте този адрес в браузъра: https://bit.ly/2QBO8UF

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

доц. д-р Елена Бояджиева

Зам. председател:

доц. д-р Милена Кирова

Секретар:

д-р Александра Камушева

Членове:

доц. д-р Александрия Генджова

ст. експерт Петя Иванова

ас. Владимир Цветков

Савина Кирилова

Мартина Ценова

Върбина Иванова

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:

проф. дхн Борислав Тошев

Членове:

проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д-р Милена Кирова

доц. д-р Александрия Генджова

д-р Александра Камушева

 

За контакти:

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д–р Милена Кирова

тел. 02/ 81 61 327

e-mail: chemconf@abv.bg

доц. д-р Александрия Генджова

тел. 02/81 61 395

e-mail: agendjova@yahoo.com

 

Конференцията се подкрепя финансово от Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ по договор 80-10-126/2019 г.