Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / доц. д-р Ивайла Панчева

   

Професионална Автобиография

 

04-Photo - IPantcheva-01

Ивайла Панчева

Email: ahip@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161446

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – специалност Химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1992
 • доктор – специалност Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2001

Професионално развитие

 • доцент, Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2011 -
 • асистент, Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1997-2011

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • UNESCO fellow, Tokyo Institute of Technology, Japan, 2001-2002 (12 months)
 • JSPS fellow, Tokyo Institute of Technology, Japan, 2003-2005 (24 months)
 • JSPS fellow, Okayama University, Japan, 2009-2010 (3 months)
 • Fellowship in the frame of the “National Excellence Program”, University of Szeged, Hungary, 2014 (3 months)

Научни интереси

 • Биокоординационна химия, комплекси на биологично активни съединения

Списък с публикации

Проектна дейност

 • New generation of supramolecular systems for enhancement of antitumour activity, НФНИ, член на колектива, 2014 -
 • New oxime-containing compounds and their metal complexes as cholinesterase reactivators, НФНИ, ръководител, 2010-2013
 • Biochemical, Immunological And Pharmacological Studies Of Vipoxin And Its Components, НФНИ, член на колектива, 2009-2012
 • Polyether Ionophore Antibiotics: A Challenge to complexation with metal ions for modification of their therapeutic properties, НФНИ, член на колектива, 2008-2011
 • Synthesis and structure of metal complexes with biologically active hydantoin ligands – potential non-classical anticancer drugs, НФНИ, член на колектива, 2008-2011
 • New molecular switches based on tautomeric proton exchange, НФНИ, член на колектива, 2007-2010

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2008-2011 Аналитична химия Екология и опазване на околната среда (редовно, задочно обучение), Биология, Биотехнология
(задочно обучение)
2008-2009 Биокоординационна химия Екохимия (редовно об.)
От 2012 Аналитична химия Химия (задочно об.),
Биология (редовно об.)
От 2013 Аналитична химия Фармация (редовно об.)

 

Други научни дейности

Член на редакционната колегия на The Scientific Journal

Рецензент на публикации в European Journal of Medicinal Chemistry, Bulgarian Chemical Communications, Molecules, Journal of Molecular Structure, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, Spectrochimica Acta.