Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Професионална реализация / Кариерен център към ФХФ

   

Основните дейности на Кариерния център са свързани с кариерното ориентиране, планиране и развитие на студентите от Факултета по химия и фармация. Чрез предоставянето на информация и консултации относно тенденциите на пазара на труда и възможностите за развитие, Химексперт подкрепя студентите в тяхната академична и професионална реализация и повишава конкурентноспособността им.

 

Подробна информация ще откриете на страницата на Кариерния център към Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

 

Работни позиции Стажове Докторантури