Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за доцент в професионално направление 7.3 „Фармация”(Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията), обявен в ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.

   

Кандидат: гл. ас. Калина Гочева Андреевска, дф

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова дфн, МУ-София; BG ENG
  • доц. д-р Емил Иванов Христов, дф – ФХФ, СУ; BG ENG

Становища:

  • проф. Златка Димитрова Димитрова, дфн – ФХФ, СУ; BG ENG
  • проф. Илко Николаев Гетов, дф - МУ-София; BG ENG
  • проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов д.м – МУ-София; BG ENG
  • доц. Даниела Димитрова Грекова-Кафалова, дф - МУ-Пловдив; BG ENG
  • доц. Сава Огнянов – ФХФ, СУ; BG ENG