Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за доцент по професионално направление  2.1. Филология /Класически езици – фармацевтична терминология/ на половин щат, обявен в ДВ, бр.14 от 19.02.2016 г.