Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за "доцент" по ПН 4.2. Химически науки (Органична фотохимия), обявен в ДВ бр. 103/12.12.2023 г.