Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Срокове за кандидатстване и записване за магистърските програми във Факултет по химия и фармация - 2019/2020 г.

   
Краен срок за подаване на документи за участие в първи кандидат-магистърски изпит (104 ст. в ФХФ)
1. Молба образец
2. Квитанция за платена такса - 30 лв.
16.07.2019 г. Провеждане на предварителен кандидат-магистърски изпит
Регистрация онлайн на адрес: https://chem.kmk.uni-sofia.bg/ и/или подаване на документи за кандидатстване (104 ст. в ФХФ) за места субсидирани от държавата и за платено обучение:
1. Молба до Ректора по образец
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование или академична справка-оригинал (уверение за бакалаврите от СУ)
3. Квитанция за платена такса - 30 лв.
05.09.2019 г. Провеждане на кандидат-магистърски изпит
   

Състезателният бал за обучение по държавна поръчка се формира като сума от оценката от изпитния тест и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.