Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Реализация

   

НАЧАЛО | ПРИЕМ | ОБУЧЕНИЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ | ДОКУМЕНТИ

 

Магистрите, завършили магистърската програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“ могат да се реализират в научно-изследователските и контролно-аналитичните лаборатории; в производства в областта на органичната химия, органичния синтез, фармацията, биотехнологията, козметиката и хранителната химия; във фирми с търговска и консултантска дейност в тези области, в университети и в институти на БАН.

 

K Simeonova

Кристина Симеонова

Бакалавърска програма: Компютърна химия, 2015-2019, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения, 2019-2020, Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – Факултет по химия и фармация.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация, асистент, докторант ПН 4.2. Химически науки.

   
2.M Mutovska

Моника Мутовска

Бакалавърска програма: Молекулярна биология

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съедиения, 2019-2020, Софийски Университет ”Св. Климент Охридски” – Факултет по химия и фармация.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: В момента съм редовен докторант и асистент в катедрата по органична химия и фармакогнозия към Факултет по Химия и Фармация.

   
 

Борислав Лазаров

Бакалавърска програма: Химия (задочно обучение), 2009-2014, Софийски Университет ”Св. Климент Охридски” – Факултет по химия и фармация.

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съедиения, 2014-2015, Софийски Университет ”Св. Климент Охридски” – Факултет по химия и фармация.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: В момента съм назначен като Специалист по Аналитична Химия в отдела по Специализирана Химия на университетска болница в Англия.

   

Атанас Курутос

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съедиения, 2011-2013, Софийски Университет ”Св. Климент Охридски” – Факултет по химия и фармация.

Докторска степен: направление 4.2. Химически науки - Органична химия

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Гл. асистент в Института по Органична Химия с Център по Фитохимия към БАН.

   

Иван Свиняров

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2010-2011 г.

Докторска степен: направление 4.2 Химически науки (Органична химия).

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Софийски университет “Св. Климент Oхридски”, Факултет по химия и фармация, Катедра по органична химия и фармакогнозия, доцент в научно направление 7.3 Фармация (Фармакогнозия).

   

Мартин Равуцов

Магистърска програма: „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2011-2012.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Институт по Органична химия с център по Фитохимия – БАН, химик/докторант.

   

Румен Ляпчев

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2010-2011 г.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Софийски университет “Св. Климент Oхридски”, Факултет по химия и фармация, Катедра по органична химия и фармакогнозия, асистент по Органична химия.

   

Ана Колева

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2011-2012.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: асистент по Органична химия, катедра Органична химия и фармакогнозия, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

   
 

Яна Николова

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2010 – 2012 г.

Докторста степен: направление 4.2. Химически науки - Органична химия, 2017 г.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН; главен асистент.

   
 

Мирослав Дангалов

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2010-2011.

Докторска степен: направление 4.2 Химически науки (Органична химия), 2017г.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: ИОХЦФ-БАН, главен асистент