Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Инженерна химия и съвременни материали / Козметика и битова химия

   

Ръководител:

доц. д-р Кръстанка Маринова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. Л4

тел.: 02 8161 612

е-mail: km@lcpe.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo и задочно

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН редовно обучение

УЧЕБЕН ПЛАН задочно обучение

 

Магистърска програма на ФХФ, СУ „Св. Кл. Охридски" е разкрита през 2017/2018 учебна година.

В програмата могат да се записват кандидати с висше образование от областта на Химическите науки или сродни области като Химични технологии, Материали и материалознание, Биологически науки, Биотехнологии, Физически науки.

Студентите изучават 6 задължителни дисциплини, които осигуряват знания и умения за получаване, стабилност, реология и формулиране на дисперсии за козметиката и битовата химия, органични материали и методи за анализ, добра лабораторна и производствена практика.

Обучението включва и 6 изборни дисциплини, които могат да се подберат измежду повече от 10 предлагани курса в различни области, вкл. специфични методи за анализ, нови материали, природна козметика, въздействие на формулировките върху кожата, маркетинг, козметични регулации.

Занятията се водят от водещи специалисти във всяка област – преподаватели на Факултета по Химия и фармация или на други факултет на СУ. Преподавателите имат многогодишен опит както във фундаменталните научни изследвания, така и в приложните изследвания, спонсорирани от международни фирми като Unilever, BASF, Dow Corning и др. Част от лекциите се водят от чуждестранни специалисти. Обучението включва много богат набор от практически упражнения на модерни апарати за анализ, за получаване и за охарактеризиране на продукти. Обучението се подпомага и от редица български фирми – вносители на суровини или производители на козметични продукти.

През 3-ти семестър се провежда задължителна практика в предприятие от козметичната или химическата индустрия или в одобрена научно-изследователска лаборатория.

Студентите завършват обучението си с изработване и защита на дипломна работа.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Магистър по Инженерна химия и съвременни материали - Козметика и битова химия

 

РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • развойни и иновационни лаборатории,
  • лаборатории по анализ и контрол,
  • мениджмънт и маркетинг на козметични и хигиенни продукти,
  • докторантури,
  • производствени предприятия на козметичната индустрия и производството на битова химия и продукти за лична хигиена,
  • държавни и фирмени научно-изследователски институти,
  • висши училища,
  • развиване на собствен бизнес в областта на производството и дистрибуцията на козметика и битовата химия.

 

Магистърската програма „Козметика и битова химия“, е подкрепена от:

- Българската Национална Асоциация по Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК), и

- Сдружение на българските козметолози.