Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии / ПОПРАВИТЕЛНА/ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

   

Само за семестриално завършилите студенти от IV курс – бакалаври-редовно обучение, V курс бакалаври-задочно обучение и V курс - „Фармация“, които имат неположени изпити, се организира поправителна изпитна сесия в периода 15.06.-26.07.2020 г.

 

Допускането на студентите до изпит става след подадена електронна молба в срок до 15-18.06.2020 г. до инспекторите от отдел „Учебен“ и заплатена такса за явяване на изпит, съгласно статута на студента. Необходимо е съгласуване по електронната поща с изпитващия преподавател. Заплащането на индивидуалните протоколи да се извършва само по банков път. За изготвяне на индивидуален протокол за явяване на изпит студентите трябва да изпратят сканиран документ за платена такса до инспекторите Поптолева/Тошева.

 

Сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01 BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане: Име; факултетен номер; изпит/и по ..

 

ДАТИ ЗА СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ С НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ

IV курс – бакалаври-редовно обучение, V курс бакалаври-задочно обучение

 

дисциплина преподавател дата час зала
Органична химия 1 проф. Вайсилов 22.07.2020 9:00 601

Органична химия 1 и

Органична химия 2

проф. Р. Николова 22.07.2020 14 - 17 130
23.07.2020 10 - 12 130
Органична химия 2 доц. Д. Ташева 10.07.2020 9 - 12 547
Биоорганична химия доц. Д. Ташева 10.07.2020 13 - 16 547

 

V курс - „Фармация“

Учебна дисциплина Дата Преподавател Аудитория Час
Фармацевтични грижи 19.06 проф. Димитрова 501 9
Биофармация и Фармакокинетика 03.07 доц. Цачев 130,210 9
03.07 проф. Богданова 130,210 9
Фармакотерапия 2 част 14,15,16,17.07 доц. Атанасова 601 9
Социална фармация и фармацевтично законодателство 2 част 19.06 доц. Христов 501 9
Фармакоикономика 19.06 доц. Христов 501 9
Органична химия 1ч. 22.07 проф. Вайсилов 601 9-16
Органична химия 2ч. 06/07.07 проф. Николова 130,210

06.07-14 ч.

07.07-9 ч.

Биохимия 30.06 доц. Теофанова

211 БФ

 

10
ТЛФ 3 ч. 03.07 доц. Цачев 130,210 9
ТЛФ 2ч. 03.07 доц. Цачев 130,210 9
Токсикология 15.06 доц. Атанасов Дистанционно
Фармацевтичен анализ 2 ч. 18.06 проф. Илиева 308 10
История на фармацията 19.06 проф. Димитрова 501 9
Патофизиология 18/19.07 доц. Попова 401 8:30
Аналитична химия 2 ч. 29.06 доц. Панчева Дистанционно