Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии

   

Бакалаври

Графикът на сесията е публикуван на 04 юни 2019 г., последна промяна: 12.06.2019 г.

 

Специалност

Редовно обучение

2018/2019, лятна/поправителна сесия

Задочно обучение

2018/2019

word
word
Химия  
Химия и информатика  
Ядрена химия  
Екохимия  
Компютърна химия  
Инженерна химия и съвременни материали  
Химия и английски език  
Свободноизбираеми дисциплини  

 

Магистри

Графикът на сесията е публикуван на 31 май 2019 г., последна промяна: 18.09.2019 г.

 

Магистърска програма

Редовно обучение

2018/2019, лятна/поправителна сесия

word
Фармация [ ликвидационна сесия ]
Медицинска химия
Изчислителна химия
Дисперсни системи в химичните технологии
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ