Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии

   

График на сесията за бакалавърски специалности

Графикът на сесията е публикуван на 08 юни 2021 г., последна промяна: 25.08.2021 г. [Графикът не е окончателен]

 

Специалност

Редовно обучение

2020/2021

I курс II курс III курс IV курс
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия

 

[АХ] [НХ] [ОХ] [ФХ]  
Екохимия    
Инженерна химия и съвременни материали    
Компютърна химия  
Ядрена химия        
Химия и информатика        
Химия и английски език      
Изборни курсове                

 

Ликвидационна сесия:

Изпитът от ликвидационна сесия по Органична химия 1 и 2 за специалност "Химия" ще се проведе на 27.09.2021г. в зала 130. От 9.00 часа задачи, а от 14.00 теми.

-----------------------------------

Изпитът от ликвидационна сесия по Органична химия 1 за специалности "Екохимия" и "Компютърна химия" ще се проведе на 27.09.2021г. в зала 130. От 9.00 часа задачи, а от 14.00 теми.

-----------------------------------

Поправителният изпит по Органична химия 2 част за специалности "Химия и английски" и "Химия и информатика" ще се проведе на 28 септември от 9 часа в 130 зала.

-----------------------------------

Поправителният изпит по Органична химия - 2 част (ликвидационна сесия) при доц. Ташева за специалностите: "ИХСМ", "Ядрена химия", "Компютърна химия" и "Екохимия" ще се проведе на 29.09.2021 г. от 9 ч. в 601 аудитория.

-----------------------------------

Поправителният изпит по Биоорганична химия за специалност "Екохимия" ще се проведе на 29.09.2021 г. от 13 ч. в 601 аудитория.

-----------------------------------

Септемврийска изпитна сесия на изпитите по физика за студенти от ФХФ

 

График на сесията за специалност „Фармация“

Разписанието на занятията е публикувано на 03 юни 2021 г., последна промяна: 23.08.2021 г. [Графикът не е окончателен]

Редовно обучение

2020/2021

I курс II курс III курс IV курс V курс
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon

 

Дати за ликвидация:

Ликвидация по ТЛФ 2 И 3 ч. за специалност Фармация ще бъде на 27.09.2021 от 09:00ч. в 203 зала.

-----------------------------------

ИЗПИТ ПО ФАРМАКОГНОЗИЯ 1 НА 27.09 /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 9.00 ДО 11.00 Ч. В ЗАЛА 445.

-----------------------------------

Изпитът от ликвидационна сесия по Органична химия 1 и 2 за специалност "Фармация" ще се проведе на 28.09.2021 г. в зала 130. От 9.00 часа тест, а от 14.00 теми.

-----------------------------------

Изпитът по Фармацевтичен анализ 2 ч. ще се проведе на 28.09.2021 г. от 10 ч. в 308 кабинет.

-----------------------------------

ИЗПИТ ПО ФАРМАКОГНОЗИЯ 2 НА 30.09 /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 9.00 ДО 11.00 Ч. В ЗАЛА 445.

-----------------------------------

Ликвидацията по АХ1 и АХ2 ще бъде на 30.09.2021, зала 601, 14-18 ч.

-----------------------------------

На 30.09.2021 г. ще се проведе общ поправителен изпит по дисциплините История на фармацията, СФФЗ 1 и 2, Фармакоикономика, Фармацевтични грижи за фармацевти и Козметично законодателство ОКС „Магистър" от химическите специалности. Начало на изпита - 09.00. Място - 501 зала.

-----------------------------------

 

График на сесията за магистърски програми без специалност "Фармация"

Графикът на сесията е публикуван на 14.06.2021 г., последна промяна:

 

Магистърска програма

Редовно обучение
2020/2021
Задочно обучение
2020/2021
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
word
word
word
word
Медицинска химия      
Изчислителна химия      
Дисперсни системи в химичните технологии      
Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии      
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения      
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ      
Учител по химия