Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии

   

Бакалаври

Графикът на сесията е публикуван на 10 юни 2020 г., последна промяна: 31.07.2020 г. [Графикът не е окончателен]

 

Специалност

Редовно обучение

2019/2020, лятна сесия

Редовно обучение

2019/2020, поправителна сесия

word
word
Химия
Химия и информатика
Ядрена химия
Екохимия
Компютърна химия
Инженерна химия и съвременни материали
Химия и английски език

Увод в историята, науката и културата на Северна Америка - 27.08.2020, онлайн в Мудъл от 11:00 - 12:00ч.

Увод в историята, науката и културата на Великобритания, II курс - 31.08.2020, 09:00 - 13:00 в Мудъл https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn

Специалност

Задочно обучение

2019/2020

Химия

Строеж на веществото при проф. Анела Иванова - 07.07.2020г. присъствено в ауд. 525 от 9 до 13 ч.

Физикохимия 1 част при проф. Гуцов - 20.07.2020г. от 10:00ч. онлайн

Поправителните изпити по Органична химия 1 за специалности "Екохимия" и "Компютърна химия" и по Органична химия 2 за специалност Химия ще се проведат на 22 и 23 юли 2020 г.

Органична химия при проф Вайсилов - 19.08.2020г. - 9ч., 130 зала

Принципи за изучаване на английски език - 21.08.2020г., 11:00 - 13:00 ч. Изпитът ще се проведе в платформата Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40266

Датата за поправителен изпит по ОНХ е на 07.09.2020г. от 10 часа в зала 445 и 547 във ФХФ.

Поправителна сесия за специалности Химия и Екохимия - Строеж на веществото при доц. Г. Маджарова - 10.09.2020г., 10:00ч., 547 зала; Изпит по Геохимия - 18.08.2020г., 9:00ч., 81 зала Ректорат

Приложна статистика и Статистическа обработка на данни при проф. Цаковски - 17.09.2020г. от 10:00ч. в 216 зала - присъствен

Хемометрия - 17.09.2020г. - онлайн

Поправителна / ликвидационна сесия за семестриално завършилите студенти от IV курс – бакалаври-редовно обучение и V курс бакалаври-задочно обучение, които имат неположени изпити

 

Магистри

Графикът на сесията е публикуван на 08 юни 2020 г., последна промяна: 31.07.2020 г. [Графикът не е окончателен]

 

Магистърска програма

Редовно обучение
2019/2020, лятна сесия
Задочно обучение
2019/2020, лятна сесия
word
word
Фармация  
Медицинска химия  
Изчислителна химия  
Дисперсни системи в химичните технологии  
Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии  
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения  
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ  
Учител по химия  

Фармакогнозия при доц. Иван Свиняров - маг. програма Медицинска химия - 08.09.2020г. - 9ч., 130 зала

Козметично законодателство при доц. Емил Христов - маг. програма Козметика и битова химия - 21.08.2020г. - 9ч., 501 зала

Поправителна / ликвидационна за семестриално завършилите студенти от V курс - „Фармация“, които имат неположени изпити