Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии

   

Бакалаври

Графикът на сесията за редовно обучение е публикуван на 31 май 2018 г., последна промяна: 02.08.2018 г.

 

Специалност

Редовно обучение

2017/2018, лятна и поправителна сесия

Задочно обучение

2017/2018

word
word
Химия  
Химия и информатика  
Ядрена химия  
Екохимия  
Компютърна химия  
Инженерна химия и съвременни материали  
Химия и английски език  
Свободноизбираеми дисциплини  

 

Магистри

Графикът на сесията е публикуван на 1 август 2018 г.

 

Магистърска програма

Редовно обучение

2017/2018, поправителна сесия

word
Фармация
Медицинска химия
Изчислителна химия
Дисперсни системи в химичните технологии
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ