Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Държавни изпити

   

Правилник за провеждане на държавен изпит за специалностите от ОКС „Бакалавър“

 

График за провеждане на държавен изпит по Химия за студенти ОКС "БАКАЛАВЪР" завършващи семестриално през учебната 2019/2020 г.

Специалност Конспект Примерен тест Първа сесия Втора сесия
pdf_logo
word
Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Химия (редовно, задочно) Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130 14.09.2020г. 9:00 130
Екохимия Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130 14.09.2020г. 9:00 130
Компютърна химия Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130 14.09.2020г. 9:00 130
Ядрена химия Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130 14.09.2020г. 9:00 130
Инженерна химия и съвременни материали Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130 14.09.2020г. 9:00 130
Химия и английски език Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130 14.09.2020г. 9:00 130
Химия и информатика ------ ------ ------ --- --- ------ --- ---
Биология и химия ------ 03.08.2020г. 9:00 704 14.09.2020г. 9:00 130

График за провеждане на държавен изпит по Английски език за студенти от специалност Химия и английски език

Специалност Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и английски език 21.07.2020г. 9:00 Ректорат, з.243 08.09.2020г. --- Ректорат, з.241

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на образователна степен “Магистър” за специалност “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

Молба за допускане до писмен държавен изпит - бакалаври ( образец )

Срок за подаване на молби за допускане на държавен изпит

 

Защити на дипломни работи за ОКС "БАКАЛАВЪР" и ОКС „МАГИСТЪР”

 

График за провеждане на държавен изпит за студенти от магистърска програма "УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ"

Дисциплина Първа сесия
Дата Час Аудитория
Химия и методика на обучението по химия 31.07.2020г. 9:00 704

 

График за провеждане на държавните изпитни сесии през 2020/2021 г. за студенти от специалност „ФАРМАЦИЯ”, ОКС „МАГИСТЪР”, професионална квалификация „МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ”

 

Дисциплина

Конспект

 

Първа сесия

 

Втора сесия

pdf_logo
Технология на лекарствените форми и биофармация 02-04 септември 2020 г.

01.02.2021 г.

08:00 ч. 501 зала

Фармакогнозия, фармакология и токсикология 16-18 септември 2020 г.

22.01.2021 г.

08:00 ч. А 130

Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 30 септ. – 02 окт. 2020 г.

08.02.2021 г.

08:00 ч. 501 зала

Социална фармация и фармацевтично законодателство 14-16 октомври 2020 г.

15.02.2021 г.

08:00 ч. 501 зала

Молба за допускане до държавен изпит ( образец )

Срок за подаване на молби за допускане на държавен изпит: 10.01.2021 г. само по email на инсп. Тошева