Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Държавни изпити

   

Правилник за провеждане на държавен изпит (ДИ) и кандидат-магистърски изпит (КМИ) по химия

 

График за провеждане на държавните изпитни сесии през учебната 2018/2019 г. за студенти от специалност „ФАРМАЦИЯ”, ОКС „Магистър”, професионална квалификация „МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ”

 

Дисциплина

Конспект

 

Първа сесия

 

Втора сесия

pdf_logo
Фармакогнозия, фармакология и токсикология 5 - 7 октомври 2018 г.

 

 

Януари - март 2019 г.

Технология на лекарствените форми и биофармация 22 - 24 октомври 2018 г.
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 8 - 10 ноември 2018 г.
Социална фармация и фармацевтично законодателство 26 - 28 ноември 2018 г.

Молба за допускане до държавен изпит ( образец )

 

График за провеждане на държавен изпит по Химия за студенти ОКС Бакалавър завършващи семестриално през учебната 2017/2018 г.

Специалност Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия (редовно, задочно) 16.07.2018 г. 08.09.2018 г.
Екохимия 16.07.2018 г. 08.09.2018 г.
Компютърна химия 16.07.2018 г. 08.09.2018 г.
Ядрена химия 16.07.2018 г.     08.09.2018 г.    
Инженерна химия и съвременни материали 16.07.2018 г. 08.09.2018 г.
Химия и информатика 16.07.2018 г. 08.09.2018 г.
Биология и химия

График за провеждане на държавен изпит по Информатика за студенти от специалност Химия и информатика

Специалност Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и информатика 18.07.2018 г. 9:00 216 07.09.2018 г. 9:00 216

Молба за допускане до писмен държавен изпит - бакалаври ( образец )

Срокове за подаване на молби за допускане на държавен изпит

 

Първа сесия

Специалност Дата
Химия (редовно, задочно) 12.07.2018 г.
Екохимия 12.07.2018 г.
Компютърна химия 12.07.2018 г.
Инженерна химия и съвременни материали 12.07.2018 г.
Химия и информатика 12.07.2018 г.
Биология и химия 12.07.2018 г.

Втора сесия

Специалност Дата
Химия (редовно, задочно)
Екохимия
Компютърна химия
Инженерна химия и съвременни материали
Химия и информатика
Биология и химия

Изисквания за допускане до защита на дипломна работа

Молба за разработване на дипломна работа ( образец )

Молба за допускане до защита на дипломна работа ( образец )

 

Специалност

Конспект Примерен тест
pdf_logo
word

Химия

Екохимия

Компютърна химия

Ядрена химия

Част I, Вариант 1
Част II, Вариант 1
Инженерна химия и съвременни материали Част I, Обща част
Част II, Специална част

Химия и физика

Химия и информатика

Част I, Вариант 1
Част II, Вариант 1
Биология и химия