Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Държавни изпити

   

Правилник за провеждане на държавен изпит (ДИ) и кандидат-магистърски изпит (КМИ) по химия

 

График за провеждане на държавните изпитни сесии през учебната 2018/2019 г. за студенти от специалност „ФАРМАЦИЯ”, ОКС „Магистър”, професионална квалификация „МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ”

 

Дисциплина

Конспект

 

Първа сесия

 

Втора сесия

pdf_logo
Фармакогнозия, фармакология и токсикология 5 - 7 октомври 2018 г. 11 Януари 2019 г.
Технология на лекарствените форми и биофармация 22 - 24 октомври 2018 г. 18 Януари 2019 г.
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 8 - 10 ноември 2018 г. 25 Януари 2019 г.
Социална фармация и фармацевтично законодателство 26 - 28 ноември 2018 г. 1 Февруари 2019 г.

Молба за допускане до държавен изпит ( образец )

Крайният срок за подаване на молби за държавен изпит по специалност ФАРМАЦИЯ е 28.09.2018 г.

 

График за провеждане на държавен изпит по Химия за студенти ОКС Бакалавър завършващи семестриално през учебната 2017/2018 г.

Специалност Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия (редовно, задочно) 16.07.2018 г. 08.09.2018 г. 9:00 445
Екохимия 16.07.2018 г. 08.09.2018 г. 9:00 445
Компютърна химия 16.07.2018 г. 08.09.2018 г. 9:00 445
Ядрена химия 16.07.2018 г.     08.09.2018 г. 9:00 445
Инженерна химия и съвременни материали 16.07.2018 г. 08.09.2018 г. 9:00 445
Химия и информатика 16.07.2018 г. 08.09.2018 г. 9:00 445
Биология и химия 9:00 445

График за провеждане на държавен изпит по Информатика за студенти от специалност Химия и информатика

Специалност Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и информатика 20.07.2018 г. 9:00 216 10.09.2018 г. 9:00 216

Молба за допускане до писмен държавен изпит - бакалаври ( образец )

Срокове за подаване на молби за допускане на държавен изпит

 

Първа сесия

Специалност Дата
Химия (редовно, задочно) 12.07.2018 г.
Екохимия 12.07.2018 г.
Компютърна химия 12.07.2018 г.
Инженерна химия и съвременни материали 12.07.2018 г.
Химия и информатика 12.07.2018 г.
Биология и химия 12.07.2018 г.

Втора сесия

Специалност Дата
Химия (редовно, задочно) 05.09.2018 г.
Екохимия 05.09.2018 г.
Компютърна химия 05.09.2018 г.
Инженерна химия и съвременни материали 05.09.2018 г.
Химия и информатика 05.09.2018 г.
Биология и химия 05.09.2018 г.

Изисквания за допускане до защита на дипломна работа

Молба за разработване на дипломна работа ( образец )

Молба за допускане до защита на дипломна работа ( образец )

Срокът за подаване на молби за явяване на защита на дипломна работа е една седмица преди датата за защита.

 

Специалност

Конспект Примерен тест
pdf_logo
word

Химия

Екохимия

Компютърна химия

Ядрена химия

Част I, Вариант 1
Част II, Вариант 1
Инженерна химия и съвременни материали Част I, Обща част
Част II, Специална част

Химия и физика

Химия и информатика

Част I, Вариант 1
Част II, Вариант 1
Биология и химия