Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Държавни изпити

   

Правилник за провеждане на държавен изпит за специалностите от ОКС „Бакалавър“

Процедура за провеждане на Държавни изпити за специалност "Фармация"

 

График за провеждане на държавен изпит по Химия за студенти ОКС "БАКАЛАВЪР" завършващи семестриално през учебната 2020/2021 г.

Специалност Конспект Примерен тест Първа сесия Втора сесия
pdf_logo
word
Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Химия (редовно, задочно)

 

 

 

Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 130
Екохимия Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 130
Компютърна химия Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 130
Ядрена химия Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 130
Инженерна химия и съвременни материали Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 130
Химия и английски език Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 130
Химия и информатика ------ 26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 130
Биология и химия ------ 28.07.2021 9:00 704 14.09.2021 9:00 704

 

График за провеждане на държавен изпит по Информатика за студенти от специалност "Химия и информатика"

Специалност

Конспект

pdf_logo
Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и информатика

13.07.2021

 

9:00 214 08.09.2021 9:00 214

 

График за провеждане на държавен изпит по Английски език за студенти от специалност "Химия и английски език"

Специалност

Конспект

pdf_logo
Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и английски език

12.07.2021

 

9:00 241 (Ректорат) 09.09.2021 9:00 241 (Ректорат)

Молба за допускане до писмен държавен изпит - бакалаври ( образец )

Срок за подаване на молби за допускане на държавен изпит

 

Защити на дипломни работи за ОКС "БАКАЛАВЪР" и ОКС „МАГИСТЪР”

 

График за провеждане на държавен изпит за студенти от магистърска програма "МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ"

Дисциплина

Конспект

pdf_logo
Първа сесия
Дата Час Аудитория
Медицинска химия    

 

График за провеждане на държавен изпит за студенти от магистърска програма "УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ"

Дисциплина

Конспект

pdf_logo
Първа сесия
Дата Час Аудитория
Химия и методика на обучението по химия    

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на образователна степен “Магистър” за магистърска програма “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

 

График за провеждане на държавните изпитни сесии през 2021/2022 г. за студенти от специалност „ФАРМАЦИЯ”, ОКС „МАГИСТЪР”, професионална квалификация „МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ”

 

Дисциплина

Конспект

 

Първа сесия

 

Втора сесия

pdf_logo
Фармакогнозия, фармакология и токсикология 01-03 септември 2021 г. 24 януари 2022 г.
Технология на лекарствените форми и биофармация 15-17 септември 2021 г. 31 януари 2022 г.
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 29 септ. – 01 окт. 2021 г. 07 февруари 2022 г.
Социална фармация и фармацевтично законодателство 13-15 октомври 2021 г. 16 февруари 2022 г.

Молба за допускане до държавен изпит ( образец )

Всички, които вече са загубили права, да се свържат незабавно с инспектор Здравка Тошева.
/Съгласно чл.170, ал. 3 гласи: Студент, допуснат до държавен изпит и/или защита на дипломна работа, има право да се яви на първа и втора сесия в срок от една година от полагането на последния семестриален изпит в определените в учебния план срокове за обучението. Ако не положи изпитите през тези сесии, той има право на еднократно явяване на две последователни сесии, но не по-късно от две години от семестриалното завършване./