Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Държавни изпити

   

Правилник за провеждане на държавен изпит за специалностите от ОКС „Бакалавър“

 

График за провеждане на държавен изпит по Химия за студенти ОКС "БАКАЛАВЪР" завършващи семестриално през учебната 2020/2021 г.

Специалност Конспект Примерен тест Първа сесия Втора сесия
pdf_logo
word
Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Химия (редовно, задочно) Част I
Част II
------ --- --- ------ --- ---
Екохимия Част I
Част II
------ --- --- ------ --- ---
Компютърна химия Част I
Част II
------ --- --- ------ --- ---
Ядрена химия Част I
Част II
------ --- --- ------ --- ---
Инженерна химия и съвременни материали Част I
Част II
------ --- --- ------ --- ---
Химия и английски език Част I
Част II
------ --- --- ------ --- ---
Химия и информатика ------ ------ ------ --- --- ------ --- ---
Биология и химия ------ ------ --- --- ------ --- ---

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по Химия за специалности "Химия и английски език" и "Химия и информатика"

График за провеждане на държавен изпит по Английски език за студенти от специалност "Химия и английски език"

Специалност

Конспект

pdf_logo
Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и английски език

------

 

--- --- ------ --- ---

Молба за допускане до писмен държавен изпит - бакалаври ( образец )

Срок за подаване на молби за допускане на държавен изпит

 

Защити на дипломни работи за ОКС "БАКАЛАВЪР" и ОКС „МАГИСТЪР”

 

График за провеждане на държавен изпит за студенти от магистърска програма "МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ"

Дисциплина

Конспект

pdf_logo
Първа сесия
Дата Час Аудитория
Медицинска химия 31.03.21г. 10.00 445 з.

 

График за провеждане на държавен изпит за студенти от магистърска програма "УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ"

Дисциплина

Конспект

pdf_logo
Първа сесия
Дата Час Аудитория
Химия и методика на обучението по химия 27.03.21г. 9.30 704 з.

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на образователна степен “Магистър” за магистърска програма “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

 

График за провеждане на държавните изпитни сесии през 2020/2021 г. за студенти от специалност „ФАРМАЦИЯ”, ОКС „МАГИСТЪР”, професионална квалификация „МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ”

 

Дисциплина

Конспект

 

Първа сесия

 

Втора сесия

pdf_logo
Технология на лекарствените форми и биофармация 02-04 септември 2020 г.

01.02.2021 г.

08:00 ч. 501 зала

Фармакогнозия, фармакология и токсикология 16-18 септември 2020 г.

22.01.2021 г.

08:00 ч. А 130

Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 30 септ. – 02 окт. 2020 г.

08.02.2021 г.

08:00 ч. 501 зала

Социална фармация и фармацевтично законодателство 14-16 октомври 2020 г.

15.02.2021 г.

08:00 ч. 501 зала

Молба за допускане до държавен изпит ( образец )

Срок за подаване на молби за допускане на държавен изпит: 10.01.2021 г. само по email на инсп. Тошева