Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Държавни изпити

   

Правилник за провеждане на държавен изпит за специалностите от ОКС „Бакалавър“

 

График за провеждане на държавен изпит по Химия за студенти ОКС "БАКАЛАВЪР" завършващи семестриално през учебната 2020/2021 г.

Специалност Конспект Примерен тест Първа сесия Втора сесия
pdf_logo
word
Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Химия (редовно, задочно)

 

 

 

Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 ---
Екохимия Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 ---
Компютърна химия Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 ---
Ядрена химия Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 ---
Инженерна химия и съвременни материали Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 ---
Химия и английски език Част I
Част II
26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 ---
Химия и информатика ------ 26.07.2021 9:00 --- 14.09.2021 9:00 ---
Биология и химия ------ 28.07.2021 --- --- 14.09.2021 --- ---

 

График за провеждане на държавен изпит по Информатика за студенти от специалност "Химия и информатика"

Специалност

Конспект

pdf_logo
Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и информатика

13.07.2021

 

9:00 214 08.09.2021 9:00 ---

 

График за провеждане на държавен изпит по Английски език за студенти от специалност "Химия и английски език"

Специалност

Конспект

pdf_logo
Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и английски език

12.07.2021

 

9:00 241 (Ректорат) 09.09.2021 9:00 241 (Ректорат)

Молба за допускане до писмен държавен изпит - бакалаври ( образец )

Срок за подаване на молби за допускане на държавен изпит

 

Защити на дипломни работи за ОКС "БАКАЛАВЪР" и ОКС „МАГИСТЪР”

 

График за провеждане на държавен изпит за студенти от магистърска програма "МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ"

Дисциплина

Конспект

pdf_logo
Първа сесия
Дата Час Аудитория
Медицинска химия    

 

График за провеждане на държавен изпит за студенти от магистърска програма "УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ"

Дисциплина

Конспект

pdf_logo
Първа сесия
Дата Час Аудитория
Химия и методика на обучението по химия    

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на образователна степен “Магистър” за магистърска програма “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

 

График за провеждане на държавните изпитни сесии през 2021/2022 г. за студенти от специалност „ФАРМАЦИЯ”, ОКС „МАГИСТЪР”, професионална квалификация „МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ”

 

Дисциплина

Конспект

 

Първа сесия

 

Втора сесия

pdf_logo
Фармакогнозия, фармакология и токсикология 01-03 септември 2021 г.  
Технология на лекарствените форми и биофармация 15-17 септември 2021 г.  
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 29 септ. – 01 окт. 2021 г.
Социална фармация и фармацевтично законодателство 13-15 октомври 2021 г.  

Молба за допускане до държавен изпит ( образец )

Всички, които вече са загубили права, да се свържат незабавно с инспектор Здравка Тошева.
/Съгласно чл.170, ал. 3 гласи: Студент, допуснат до държавен изпит и/или защита на дипломна работа, има право да се яви на първа и втора сесия в срок от една година от полагането на последния семестриален изпит в определените в учебния план срокове за обучението. Ако не положи изпитите през тези сесии, той има право на еднократно явяване на две последователни сесии, но не по-късно от две години от семестриалното завършване./