Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Държавни изпити

   

Правилник за провеждане на държавен изпит (ДИ) и кандидат-магистърски изпит (КМИ) по химия

 

График за провеждане на държавните изпитни сесии през учебната 2019/2020 г. за студенти от специалност „ФАРМАЦИЯ”, ОКС „Магистър”, професионална квалификация „МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ”

 

Дисциплина

Конспект

 

Първа сесия

 

Втора сесия

pdf_logo
Фармакогнозия, фармакология и токсикология 27 - 29 септември 2019 г. 20.01.2020г.
Технология на лекарствените форми и биофармация 14 - 16 октомври 2019 г. 27.01.2020г.
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 28 - 30 октомври 2019 г. 13.01.2020г.
Социална фармация и фармацевтично законодателство 11 - 13 ноември 2019 г. 03.02.2020г.

Молба за допускане до държавен изпит ( образец )

Срокът за подаване на молбите за държавни изпити е 20.12.2019 г.

 

График за провеждане на държавен изпит по Химия за студенти ОКС Бакалавър завършващи семестриално през учебната 2018/2019 г.

Специалност Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия (редовно, задочно) 15.07.2019 г. 9:00 130 04.09.2019 г. 9:00 130
Екохимия 15.07.2019 г. 9:00 130 04.09.2019 г. 9:00 130
Компютърна химия 15.07.2019 г. 9:00 130 04.09.2019 г. 9:00 130
Ядрена химия 15.07.2019 г. 9:00 130 04.09.2019 г. 9:00 130
Инженерна химия и съвременни материали 15.07.2019 г. 9:00 130 04.09.2019 г. 9:00 130
Химия и информатика 15.07.2019 г. 9:00 130 04.09.2019 г. 9:00 130
Биология и химия 23.07.2019 г. 9:00 09.09.2019 г. 9:00

График за провеждане на държавен изпит по Информатика за студенти от специалност Химия и информатика

Специалност Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и информатика 12.07.2019 г. 9:00 216 05.09.2019 г. 9:00 216

Молба за допускане до писмен държавен изпит - бакалаври ( образец )

Срокове за подаване на молби за допускане на държавен изпит

 

Първа сесия

Специалност Дата
Химия (редовно, задочно) 11.07.2019 г.
Екохимия 11.07.2019 г.
Компютърна химия 11.07.2019 г.
Инженерна химия и съвременни материали 11.07.2019 г.
Химия и информатика 11.07.2019 г.
Биология и химия 11.07.2019 г.

Втора сесия

Специалност Дата
Химия (редовно, задочно) 02.09.2019 г.
Екохимия 02.09.2019 г.
Компютърна химия 02.09.2019 г.
Инженерна химия и съвременни материали 02.09.2019 г.
Химия и информатика 02.09.2019 г.
Биология и химия 02.09.2019 г.

Изисквания за допускане до защита на дипломна работа

Обложка на електронен носител за бакалавърска степен ( образец )

Обложка на електронен носител за магистърска степен ( образец )

Молба за разработване на дипломна работа ( образец )

Молба за допускане до защита на дипломна работа ( образец )

Срокът за подаване на молби за явяване на защита на дипломна работа е една седмица преди датата за защита.

 

Специалност

Конспект Примерен тест
pdf_logo
word

Химия

Екохимия

Компютърна химия

Ядрена химия

Част I, Вариант 1
Част II, Вариант 1
Инженерна химия и съвременни материали Част I, Обща част
Част II, Специална част

Химия и физика

Химия и информатика

Част I, Вариант 1
Част II, Вариант 1
Биология и химия