Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Държавни изпити

   

Правилник за провеждане на държавен изпит (ДИ) и кандидат-магистърски изпит (КМИ) по химия

 

График за провеждане на държавен изпит по Химия за студенти ОКС "БАКАЛАВЪР" завършващи семестриално през учебната 2019/2020 г.

Специалност Конспект Примерен тест Първа сесия Втора сесия
pdf_logo
word
Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Химия (редовно, задочно) Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130    
Екохимия Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130  
Компютърна химия Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130    
Ядрена химия Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130    
Инженерна химия и съвременни материали Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130    
Химия и английски език Част I
Част II
27.07.2020г. 9:00 130      
Химия и информатика ------ ------ ------ --- --- ------ --- ---
Биология и химия ------ 03.08.2020г. 9:00 704    

График за провеждане на държавен изпит по Информатика за студенти от специалност Химия и информатика

Специалност Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и информатика ------ --- --- ------ --- ---

Молба за допускане до писмен държавен изпит - бакалаври ( образец )

Срок за подаване на молби за допускане на държавен изпит

 

Защити на дипломни работи за ОКС "БАКАЛАВЪР" и ОКС „МАГИСТЪР”

 

 

График за провеждане на държавните изпитни сесии през 2020/2021 г. за студенти от специалност „ФАРМАЦИЯ”, ОКС „МАГИСТЪР”, професионална квалификация „МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ”

 

Дисциплина

Конспект

 

Първа сесия

 

Втора сесия

pdf_logo
Технология на лекарствените форми и биофармация 02-04 септември 2020 г.
Фармакогнозия, фармакология и токсикология 16-18 септември 2020 г. януари - март 2021 г.
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 30 септ. – 02 окт. 2020 г.
Социална фармация и фармацевтично законодателство 14-16 октомври 2020 г.

Молба за допускане до държавен изпит ( образец )

Срок за подаване на молби за допускане на държавен изпит: 26.08.2020 г.