Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2021 / XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 2-4 юни 2021 г.

   
s_s_sredstva_ot_billa_b_lgariya_byaha_obnoveni_pet_laboratorii_v_v_fakulteta_po_himiya_i_farmaciya_na_sofijskiya_universitet_medium200x200_articlethumbnail_articlethumbnail
В периода 2 – 4 юни 2021 г. във Факултета по химия и фармация на СУ успешно се проведе XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти. Конференцията бе открита от председателя на организационния комитет проф. дхн Георги Вайсилов, декана на Факултета по химия и фармация, чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, и проф. Юри Кълвачев, заместник председател на Хумболтовия съюз в България.

Съорганизатори на конференцията са Факултет по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и Хумболтовият съюз в България.

Традиционната лекция при откриването на конференцията тази година изнесе проф. Анели Неделчева, която представи лекция на тема: „Интегриран подход при изследване на лечебните растения – съвременни предизвикателства и перспективи пред фармакогнозията“

 

1

На конференцията изнесоха доклади общо 60 участника от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Химикотехнологичния и металургичен университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Медицинските университети в София и Варна, и от химическите институти на Българската академия на науките.

 

2

Докладите бяха разпределени в секции по различните области на химията – от неорганична и аналитична химия до фармацевтична химия, химични технологии и инженерна химия ( пълна програма на конференцията по секции ).

 

3

Конференцията предостави възможност на студентите и докторантите да представят резултати от собствени научни изследвания върху актуални тематики и да проведат плодотворни дискусии с присъстващите в залата.

 

4
5

Конференцията бе организирана с подкрепата на проект „EXTREME“, финансиран от Министерството на образованието и науката по Националната програма „Европейски научни мрежи“.