Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2019 / Първа отворена среща на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“(Е+)

   
d94f9dde441b4be9fd764cb62a10c52b
На 8 февруари 2019 г. (петък), от 11:00 часа в зала "Проф. Марин Дринов" (Големия салон) на БАН, София ще се проведе първата отворена среща на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита"(Е+).

Програмата обединява научно-изследователския потенциал на седем университета и осем института на БАН, осигурявайки условия за интегрирано провеждане на научно-изследователски и научно-приложни и демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата енергия и декарбонизиране на икономиката. Софийският университет „Св. Кл. Охридски" е едно от седемте български висши училища, включено в програмата.

По време на срещата ръководителят на Програмата и ръководителите на отделните ѝ компоненти ще представят накратко целите и очакваните резултати от предвидените дейности, след което ще се проведе неформално обсъждане.

 

За допълнителна информация:

проф. дхн Тони Спасов, тел. +359 81 61 236

проф. д-р Анела Иванова, тел. +359 81 61 520