Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2017 / Награда „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2017 г.

   
 

Д-р Марин Симеонов, асистент в катедра Фармацевтична и приложна органична химия на Факултета по химия и фармация, СУ “Св. Климент Охридски“, спечели наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2017 г.

Наградата е учредена и финансирана от проф. Иван Шопов - дългогодишен ръководител на Института по полимери, БАН и един от най-изявените, световно признати, български учени в областта на полимерната наука.

Наградата е под егидата на Съюза на химиците в България, Българското полимерно дружество и Института по полимери, БАН и се присъжда за четиринадесети път.

Проф. Иван Шопов връчи наградата на д-р Марин Симеонов на 1 март 2017 г., на специално тържество, организирано по случай 27-та годишнина от основаването на Института по полимери, БАН.

Ас. д-р М. Симеонов участва в конкурса с две научни публикации, излезли през 2016 г. в списанието RSC Advances (IF 2016 =3.289) и четири участия в научни конференции през същата година. Изследванията, представени в двете публикации включват получаване, охарактеризиране и приложение на хидрогелове на полиакрилатни и полиметакрилатни взаимнопроникващи полимерни мрежи като лекарствено доставящи системи и като матрици за контролирана биоминерализация.

Image 1 new-1

 

чл.-кор. Константин Хаджииванов, заместник–председател на БАН, проф. Иван Шопов, ас. д-р Марин Симеонов, д-р Петя Цекова, Институт по полимери, отличена с грамота за достойно представяне в конкурса и доц. д-р Нели Косева, директор на Института по полимери, БАН.

 

Image 2

Проф. Иван Шопов и ас. д-р Марин Симеонов.