Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2016 / Национален конкурс за наградата "Аквахим" на Съюза на химиците в България за 2015 г. „За най-добра дипломна работа“

   
Наградата „АКВАХИМ“ в националния конкурс на Съюза на химиците в България „За най-добра дипломна работа“ през 2015 г. се присъди единодушно на Надежда Ангелова от Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Кл. Охридски“ (СУ-ФХФ) за дипломната й работа на тема "Колоидни носители на епирубицин на основата на полибутилцианоакрилат и поли(стирен-съмалеинова киселина)" с научен ръководител доц. д-р Георги Йорданов.

В конкурса участваха общо 14 кандидати: осем от Химикотехнологичен и металургичен университет в София (ХТМУ), пет от Факултет по химия и фармация при Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ (СУ-ФХФ) и един от Фармацевтичен факултет при Медицински университет, София (МУ-ФФ).

 

Комисията присъди и три втори „поощрителни“ награди на Силвия Христова, Факултет по химия и фармация на СУ, Мерлин Ахмедова, ХТМУ и Цветомира Иванова, МУ-ФФ.

 

Резултати от класирането

 

 

Nadejda Angelova