Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Административна информация / Достъп до паркингите в кампус „Лозенец”

   

Общо предназначение

Достъпът на автомобили до паркингите в кампус „Лозенец” на СУ „Св. Климент Охридски” се контролира с бариери. Преминаването през тях в двете посоки се осъществява безконтактно чрез индивидуални карти с чип.

От Факултета по химия и фармация (ФХФ) право на карта имат всички служители на щатна длъжност, докторанти, извънщатни сътрудници по НИС, както и външни преподаватели ангажирани с учебния процес във ФХФ.

Право на карта имат и наемателите на помещения в кампус „Лозенец”, както и общински и други фирми, регулярно обслужващи сградите в кампуса, като правото е валидно за периода на договорните отношения.

 

Правила

 • Всеки с право на карта може да има най-много една, като към нея могат да се опишат до два регистрационни номера на автомобили.
 • Притежателят на карта няма право да я преотстъпва или продава на други лица.
 • В случай на установено неправомерно използване на картата същата се деактивира.
 • При загубена или повредена карта същата се деактивира, като издаването на дубликат е за сметка на лицето, притежател на картата.
 • При смяна на автомобил притежателят на картата е длъжен своевременно да подаде новите данни за автомобила по реда на първоначална регистрация.
 • При напускане на ФХФ-СУ картата се деактивира по служебен път.
 • Всеки ползвател на паркинга е длъжен да паркира правилно автомобила си, така че да заема едно паркомясто и да не възпрепятства заемането на паркоместата в непосредствена близост.
 • Забранени са престоят или паркирането пред аварийни изходи, входове, помещения за техническо обслужване и тревни площи.
 • Забранен е престоят на изоставени автомобили. Собствениците ще получават предупреждения за преместване.
 • Паркирането на автомобили с нерегистрирани номера в базата от данни се допуска само чрез придружител с карта с чип, като името на придружителя се поставя на видимо място.
 • При наличие на автомобил с нерегистрирани номера в базата от данни и без поставено на видно място име на придружител, притежаващ карта с чип, собственикът ще получава предупреждение за преместване.
 • Охраната в кампус „Лозенец” няма задължение за охрана на паркираните автомобили.

 

Заявка за регистрация и актуализация

 • Заявлението се попълва и подписано се предава на Управител сграда - ст. 102 на деканат-ФХФ.
 • При положителна резолюция от ръководството на ФХФ заявителят заплаща такса за карта и/или активирането й в касата на ФМИ (към 20 юли 2020 г. по банков път):
  - Издаване на първоначална карта:
  - 15 лв. (до изчепване на лимита от карти)
  - 20 лв. (след изчерпване на лимита от карти)
  - Издаване на дубликат при изгубена или повредена карта - 20 лв.
  - Смяна/добавяне на автомобил - без такса
 • Банковото нареждане се предава в ст. 102 на деканат-ФХФ или се изпраща сканирано на мейл-адрес dkpg@chem.uni-sofia.bg или nhbd@chem.uni-sofia.bg
 • Постъпилите заявления се предават своевременно във ФМИ за обработка.
 • След издаване и регистриране на картата в системата и след уведомление на заявителя, картата се получава от Управител сграда в ст. 102 на деканат-ФХФ.