Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илко Винчев Димитров, Богословски факултет

Аудитория № 8 на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Илко Винчев Димитров, докторант на тема: „Гавриил Кръстевич – възгледи и църковно-обществена дейност“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Омарчевски

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: