Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Учебна комисия на Биологически факултет / Учебна комисия на Биологическия факултет

   

Нов формат на учебна програма - тук

Нов формат на учебна програма на английски език - тук

Нов формат на учебен план - тук

Нов формат на учебен план на английски език - тук

Начална страница ОКС "бакалавър" - тук

Начална страница ОКС "магистър"- тук

Начална страница ОКС "бакалавър/магистър" на английски език - тук

Алгоритъм за изграждане на кодовете - тук

Стандарт за прилагане на единната система за трансфер и натрупване на кредити - тук