Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика - молекулярна генетика, биоинформатика и синтетична биология), обявен в бр. 93 от 26.11.2019 г.

   

Кандидат: доц. д-р Роберт Димитров Пенчовски

Материали:

Рецензии: Reviews:
Становища: Statements:

Във връзка със заключителното заседание на Научното жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по 4.3 Биологически науки (Генетика – молекулярна генетика, биоинформатика и синтетична биология) за нуждите на катедра „Генетика“ с единствен кандидат доц. д-р Роберт Димитров Пенчовски, ви уведомяваме, че заседанието ще се проведе дистанционно на 15.04.2020 г. От 10.00 часа на посочения адрес: https://join.skype.com/gQnJjQXBETs7