Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по ПН 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология), ДВ бр. 21 от 15.03.2022 г.