Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност“доцент”по 1.3.Педагогика на обучението по…(МОБ–информационни и комуникационни технологии в професионалната подготовка на учителя и педагогически подкрепяща среда),обявен в ДВ, бр.44/29.05.2018 г.