Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Официални издания / Годишник на Софийския университет - КНИГА 4 Научни сесии на Биологическия факултет / Том 107, 2022 г. - Научна конференция "Климентови дни" - 2021

   

 

CONTENTS

Научна конференция "Климентови дни" - 2021
05 ноември 2021 г., Биологически факултет

 

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief: Assoc. Prof. Lyuben Zagorchev

Editorial Board:
Assoc. Prof. Ivan Traykov
Assoc. Prof. Dilyana Nikolova
Assoc. Prof. Yana Evstatieva
Assoc. Prof. Anita Tosheva
Assist. Prof. Atanas Grozdanov
Assist. Prof. Daniel Todorov

Assistant Editor: Assoc. Prof. Denitza Teofanova
e-mail: godishnik_BF@biofac.uni-sofia.bg

Prepress Nikola Atanassov

 

© Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Faculty of Biology
2022
ISSN 2682–9851– online

 

C O N T E N T S