Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Официални издания / Годишник на Софийския университет - КНИГА 4 Научни сесии на Биологическия факултет / Том 104, 2019 г. - Международна научна конференция "Климентови дни" - 2018

   

CONTENTS

Международна научна конференция "Климентови дни" - 2018

08 и 09 ноември 2018 г., Биологически факултет

 

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief: Assoc. Prof. Lyuben Zagorchev

Editorial Board:

Assoc. Prof. Ivan Traykov
Assoc. Prof. Dilyana Nikolova
Assoc. Prof. Yana Evstatieva
Assoc. Prof. Anita Tosheva
Assist. Prof. Atanas Grozdanov
Assist. Prof. Daniel Todorov

Assistant Editor: Assoc. Prof. Denitza Teofanova

e-mail: godishnik_BF@biofac.uni-sofia.bg

Prepress Nikola Atanassov

 

© Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Faculty of Biology
2019
ISSN 0204–9902– print
ISSN 2682–9851– online

 

C O N T E N T S