Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Официални издания / Годишник на Софийския университет - КНИГА 4 Научни сесии на Биологическия факултет / Том 102, 2017 г. - Младежка научна конференция "Климентови дни" - 2016 г.

   

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Младежка научна конференция "Климентови дни"- 2016

17 и 18 ноември 2016 г., Биологически факултет

 

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief: Prof. Mariela Odjakova

 

 

Editorial Board: Prof. Hristo Gagov, Prof. Rossitza Konakchieva, Prof. Diana Pertkova,
Assoc. Prof. Vyara Mamatarkova, Assoc. Prof. Ivan Traykov, Assoc. Prof. Dilyana Nikolova,
Assoc. Prof. Elena Tasheva, Assoc. Prof. Julana Atanasova, Assoc. Prof. Ganka Chaneva,
Assoc. Prof. Anely Nedelcheva, Assoc. Prof. Albena Gyonova, Assoc. Prof. Anelya Kenarova,
Assoc. Prof. Svetoslav Dimov, Assoc. Prof. Blagovesta Gocheva, Assoc. Prof. Veselina Moskova,
Assoc. Prof. Lyuben Zagorchev, Assoc. Prof. Anita Tosheva, Assoc. Prof. Diana Zlatanova,
Assoc. Prof. Ilyan Iliev, Assoc. Prof. Yana Evstatieva, Assoc. Prof. Miroslava Zhiponova,
Assist. Prof. Atanas Grozdanov, Assist. Prof. Denitza Teofanova, Assist. Prof. Slavka Georgieva,
Assist. Prof. Ganina Nacheva, Assist. Prof. Lyubomir Kenderov, Assist. Prof. Elena Todorova

Editor in English Assoc. Prof. Lyuben Zagorchev

 

Secretary Mariana Modreva
e-mail: godishnik_su_bf_kniga3@biofac.uni-sofia.bg
Prepress Nikola Atanassov

 

C O N T E N T S