Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / Записване за ЗИМЕН семестър на уч. 2023/2024 година

   

Уважаеми колеги,

Срокът на кампанията за заплащане на семестриалните такси и записване за ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на уч. 2023/2024 год. на действащите студенти от ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОКС "бакалавър" (включително Биология и химия, География и биология, Биология и английски език) и ОКС "магистър" е:

 

от 01 АВГУСТ до 01 СЕПТЕМВРИ 2023 год. ЗА СТУДЕНТИ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

от 01 АВГУСТ до 30 СЕПТЕМВРИ 2023 год. ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ СРОКА!

Заплащането става по някой от следните начини:

 • ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА СУСИ, С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА ePay/EasyPay

ВАЖНО!!

 • Срокът за заплащане на семестриалната такса за З.О. е до 01 септември 2023г.!
 • Срокът за заплащане на семестриалната такса за Р.О. е до 30 септември 2023г.!
 • След обявения срок системата СУСИ няма да генерира код за плащане!

При този начин на плащане се използва системата на ePay/EasyPay.
В профила на студента в СУСИ се генерира заявка за плащане към ePay/EasyPay. При генериране на заявката се получава уникален код за плащане. С този код може да бъде платено на каса във всеки офис на EasyPay или онлайн чрез ePay.

 • Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.
 • Действащите студенти (ОКС "магистър"), генерират код за плащане САМО чрез магистърския си профил.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ - любезно предоставена от колегите от ФМИ

За извършване на плащането, операторът Ипей АД начислява съответни ТАКСИ.

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ за Биологически факултет на адрес: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

 • С БАНКОВ ПРЕВОД ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА БАНКА ПО СМЕТКАТА НА СУ “Св. Климент Охридски”:

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена (на обучаващият се);
Факултет и факултетен номер.

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

ВАЖНО!!! СКАНИРАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪВ ФОРМАТ pdf И ВЕДНАГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПРАТЕТЕ ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКТОРА ОТ СЕКТОР СТУДЕНТИ.

 

!!! СТУДЕНТИ, КОИТО НЕ СА ИЗПРАТИЛИ В ПОСОЧЕНИЯ СРОК ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ В СЕКТОР СТУДЕНТИ, НЯМА ДА БЪДАТ ЗАПИСВАНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР!!!

!!! ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ В ДРУГ ФОРМАТ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ !!!

 • НА КАСА НА EasyPay БЕЗ УНИКАЛЕН КОД ЗА ПЛАЩАНЕ

При плащането задължително пояснете на служителя да впише в основанието освен трите Ви имена, ЕГН и:
- Биологически факултет
- Семестриална такса

Комисионната по плащането е за сметка на вносителя.

ВАЖНО!!! СКАНИРАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪВ ФОРМАТ pdf И ВЕДНАГА ИЗПРАТЕТЕ ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКТОРА ОТ СЕКТОР СТУДЕНТИ.
ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ В ДРУГ ФОРМАТ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

При заплащане на таксата по банков път или на каса на EasyPay без уникален код, ВСЕКИ СТУДЕНТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да изпрати сканирано в pdf копие на платежния документ по електронната поща на инспектора от отдел "Студенти"

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г-жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

ВАЖНО!

Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до:

За студенти Редовно обучение - до 13 октомври 2023 г.

За студенти Задочно обучение - до 14 септември 2023 г.