Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ С ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ БАКАЛАВРИ I-ва ДЪРЖАВНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2023/2024 год.

   
ВАЖНИ ДАТИ Дейност Забележка
От 17.06 до 21.06.2024 г. Подаване на заявление
за допускане до Държавен изпит
в Сектор „Студенти”.
Заявления подават студенти, семестриално завършили през минали учебни години, с положени всички семестриални изпити и практики.
От 25.06 до 02.07.2024 г. Подаване на заявление
за допускане до Държавен изпит
в Сектор „Студенти”.
Заявление подават студенти от всички специалности, завършващи през настоящата учебна година,
с положени всички семестриални изпити и практики.

Необходими документи за допускане до Държавен изпит. Подаване САМО по електронен път:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – попълнено на компютър, отпечатано, подписано и сканирано;
 2. Студентска книжка НЕ Е задължителна. Всеки студент трябва да провери за коректността на нанесените му оценки в СУСИ. Ако не го направи, носи лична отговорност за несъответствия. При установено несъответствие трябва да се обърне към инспектора от сектор "Студенти", отговарящ за специалността. Студентът трябва да декларира, че оценките са нанесени коректно, чрез декларация свободен текст;
 3. Бележка от библиотеката, че студентът не дължи книги, може да се получи електронно – по електронната поща студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер, специалност. От библиотеката ще му върнат подписана електронна бележка;
 4. Личната карта НЕ Е нужна при подаване на заявлението, но е задължителна за явяването на Държавен изпит.
 • Сканираното заявление, електронната бележка от библиотеката и декларацията, че оценките по дисциплините са нанесени коректно в СУСИ се изпращат на електронната поща на съответния инспектор:
  • г-жа Диди Наумова
   БИОЛОГИЯ (Р.О. и З.О.)
   БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
   naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Румяна Иванова
   МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
   ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (Р.О. и З.О.)
   rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г-жа Анелия Тончева
   БИОТЕХНОЛОГИИ (Р.О. и З.О.)
   АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
   БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
   ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
   БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
   aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg
 • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали заявления в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

10 юли 2024 год.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ - конспект
БИОТЕХНОЛОГИИ (Р.О. и З.О.) - конспект
ЕКОЛОГИЯ И ООС (Р.О. и З.О.) - конспект

Изпитът започва в 9:00 часа

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАЛИТЕ:
Молекулярня биология-239
Биотехнологии-163
Екология е ООС-259

11 юли 2024 год.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

БИОЛОГИЯ (Р.О. и З.О.)- конспект
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - конспект
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ - конспект
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ - конспект
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ - конспект
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - конспект

Изпитът започва в 9:00 часа

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАЛИТЕ:
Биология-163
Биомениджмънт и устойчиво развитие-259
Агробиотехнологии-259
Биология и химия-239
География и биология-239
Биология и английски език-239

08 юли 2024 год. Биология и английски език - Държавен изпит по Английски език и Методика на обучението по английски език. - конспект 9:00 часа
Ректорат, зала 148
18 юли 2024 год. Биология и химия - Държавен изпит по Химия и Методика на обучението по химия- конспект ФХФ
10 юли 2024 год. География и биология - Държавен изпит по География и Методика на обучението по география - конспект ГГФ

!!! ЗАЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО