Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО за завършващи МАГИСТРИ през ЮЛИ 2021 год. в Биологическия факултет

   

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС МАГИСТЪР.

 • Защитите на дипломните работи ще се проведат в периода 26 – 30 ЮЛИ 2021 год. на дата, определена от катедра, ръководеща магистърската програма;
 • Всички документи за допускане до защита се подават онлайн до инспектора от отдел „Студенти“, отговарящ за магистърската програма.

ВАЖНИ СРОКОВЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА:

Дата Дейност Забележка
2125 юни 2021г. Подаване на заявление за допускане до защита на дипломна работа
 • Студентът трябва преди това да е проверил в СУСИ студентското си положение – коректност на внесените оценки по всички дисциплини.
 • При допуснати неточности в СУСИ се свързва с инспекторката от отдел Студенти за уточняване
12–16 юли 2021г.

Проверка за оригиналност (плагиатство) на дипломната работа.

Процедурата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. Дипломни работи, които не са преминали през нея, няма да бъдат допускани до защита.

С дейностите по тази процедура можете да се запознаете - ТУК*
* Достъпът изисква потребителско име и парола

 • Студентът се свързват с доц. Загорчев (lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg) за проверка на оригиналността на дипломната работа като посочва двете си имена, магистърската програма, ел. поща, с която е регистриран в Мудъл, както и титлите, имената и служебния имейл адрес на научния си ръководител;
 • Дипломната работа се качва в Мудъл в един от следните формати: .doc; .docx; .odt (без литературната справка)
 • Качването на дипломните работи в Мудъл е по график:
Качване в Мудъл Защита
12 .07.2021 26.07.2021
13.07.2021 27.07.2021
14.07.2021 28.07.2021
15.07.2021 29.07.2021
16.07.2021 30.07.2021
14–20 юли 2021г. Оповестяване на резултатите от проверката за оригиналност на дипломната работа
 • Научният ръководител на дипломанта получава доклад с резултата от проверката
 • Научният ръководител попълва Приложения 1 и 2 като част от документацията, предназначена за рецензента
 • Резултатите от проверката се докладват и на държавната изпитна комисия
19–23 юли 2021г.

Дипломантите предават в катедрата на хартиен/електронен вариант дипломната си работа.

 

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.
26–30 юли 2021г. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Защитата ще се проведе присъствено.

Денят, залата и началото на защитата се определят във всяка катедра.

Необходими документи за допускане до защита на Дипломна работа се подават по електронен път като pdf файлове и включват:

 1. Заявление по образец – попълнено на компютър и отпечатано; !!! Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Заявлението се подписва и от научния ръководител и се сканира като pdf файл.
 2. Подписана и сканира декларация от студента в свободен текст, че всички оценки са нанесени коректно в СУСИ и че е завършил семестриално.
 3. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че дипломантът не дължи книги. Може да се получи електронно – студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер и специалност. От библиотеката ще върнат подписана електронна бележка.

Сканираното заявление, електронната бележка от библиотеката, декларацията, че оценките по дисциплините са нанесени коректно в СУСИ се изпращат на електронната поща на съответнатния инспектор:

 • г-жа Диди Наумова
  naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Румяна Иванова
  rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г-жа Анелия Тончева
  aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

До защита на дипломна работа не се допускат студенти, които не са подали заявление в отдел „Студенти“!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!