Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТРИ - ИЗВЪНРЕДНА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

   

ВАЖНО!!!

От учебната 2019/2020 година влиза в сила Процедура за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Процедурата е абсолютно ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. Дипломни работи, които не са преминали през нея, няма да бъдат допускани до защита.

С дейностите по тази процедура трябва да се запознаете - ТУК*
* Достъпът изисква потребителско име и парола

С цел оптимизиране на процедурата по проверка на дипломните работи за оригиналност студентите от ОКС „магистър“, на които предстои защита на дипломна работа през септемврийската изпитна сесия, да заявят това на имейл адрес на отговорника по проверка за плагиатство доц. д-р Любен Загорчев, lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg, като посочат две имена, магистърска програма/бакалавърска специалност и електронна поща, с която са регистрирани в системата Moodle, да посочат също така титли, имена и служебен имейл на научния ръководител. Срок на заявката – времето за електронно подаване на дипломните работи.

Всички дипломни работи трябва да бъдат качени в Moodle до 13 септември 2020 г.

Дата Дейност Забележка
8 – 14 септември 2020 г. вкл. Подаване на заявление за допускане до защита на Дипломна работа при съответния инспектор ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ИНСПЕКТОРА. Студентът трябва преди това да е проверил в СУСИ студентското си положение – коректност на внесените оценки по всички дисциплини.
14 – 16 септември 2020 г. Проверка за оригиналност на дипломните работи Протокол от резултата от проверката се изпраща на научния ръководител. Научният ръководител попълва Приложение 1 и Приложение 2 и ги изпраща на рецензента като част от документацията.
17 – 18 септември 2020 г. вкл.

Дипломантите предават в катедрата на хартиен/електронен вариант дипломната си работа.

 

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.

 

28 – 30 септември 2020 г. вкл. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Защитата ще се провежда присъствено, съгласно Заповед РД№21-159/16.09.2020

Денят, залата и началото на защитата се определят във всяка катедра.

 

Необходими документи за допускане до защита на Дипломна работа се подават по електронен път като pdf файлове и включват:

 1. Заявление по образец – попълнено на компютър и отпечатано; !!! Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Заявлението се подписва и от научния ръководител и се сканира като pdf файл.
 2. Подписана и сканира декларация от студента в свободен текст, че всички оценки са нанесени коректно в СУСИ и че е завършил семестриално.
 3. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че дипломантът не дължи книги. Може да се получи електронно – студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер и специалност. От библиотеката ще върнат подписана електронна бележка.
 4. Препис-извлечение от протокол на катедрен съвет, че дипломната работа е разгледана и приета.

Сканираното заявление, електронната бележка от библиотеката, декларацията, че оценките по дисциплините са нанесени коректно в СУСИ и препис-извлечението от протокола на КС се изпращат на електронната поща на съответнатния инспектор:

 • г-жа Диди Наумова
  naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Румяна Иванова
  rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г-жа Анелия Тончева
  aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

До Държавен изпит – защита на дипломна работа не се допускат студенти, които не са подали заявление в отдел „Студенти“!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!