Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ БАКАЛАВРИ II-ра ДЪРЖАВНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2020/2021 год.

   
Дата Дейност Забележка
от
23 август 2021 г.
до
01 септември 2021 г.
Подаване на заявление за допускане
до Държавен изпит в Сектор „Студенти”.

Заявления подават студенти от ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 • Завършващи през настоящата учебна година, с положени всички семестриални изпити и практики;
 • Семестриално завършили през минали години, с положени всички семестриални изпити и практики.

Необходими документи за допускане до Държавен изпит. Подаване по електронен път:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – попълнено на компютър, отпечатано, подписано и сканирано;
 2. Студентска книжка НЕ Е задължителна. Всеки студент трябва да провери за коректността на нанесените му оценки в СУСИ. Ако не го направи, носи лична отговорност за несъответствия. При установено несъответствие трябва да се обърне към инспектора от сектор "Студенти", отговарящ за специалността. Студентът трябва да декларира, че оценките са нанесени коректно, чрез декларация свободен текст, подписана и сканирана;
 3. Бележка от библиотеката, че студентът не дължи книги, може да се получи електронно – по електронната поща студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер, специалност. От библиотеката ще му върнат подписана електронна бележка;
 4. Личната карта НЕ Е нужна при подаване на заявлението, но е задължителна за явяването на Държавен изпит.
 • Сканираното заявление, електронната бележка от библиотеката и декларацията, че оценките по дисциплините са нанесени коректно в СУСИ се изпращат на електронната поща на съответния инспектор:
  • г-жа Диди Наумова
   БИОЛОГИЯ (Р.О. и З.О.)
   БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
   naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Румяна Иванова
   МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
   ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (Р.О. и З.О.)
   rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г-жа Анелия Тончева
   БИОТЕХНОЛОГИИ (Р.О. и З.О.)
   АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
   БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
   ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
   БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
   aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg
 • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали заявления в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

09 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 

РЕКТОРАТ

9:00, зала 241

09 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

РЕКТОРАТ - ГГФ

9:00, зала 23

14 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

ФХФ
09 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

Изпитът започва в 9:00 часа

 • зала 239 - МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
 • зала 370 - БИОТЕХНОЛОГИИ (Р.О. и З.О.)
 • зала 163 - ЕКОЛОГИЯ И ООС

08 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

Изпитът започва в 9:00 часа

 • зала 105 - БИОЛОГИЯ (Р.О. и З.О.)
 • зала 105 - АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
 • зала 163 - БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
 • зала 239 - БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ, ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

* Достъпът до конспектите за Държавен изпит изисква потребителско име и парола.