Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ БАКАЛАВРИ I-ва ДЪРЖАВНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2018/2019 год.

   
Дата Дейност Забележка
от 24.06.2019
до 28.06.2019

Подаване на заявление за допускане
до Държавен изпит в Отдел „Студенти”

ЗАБЕЛЕЖКА: Приемното време на г-жа Анелия Тончева е от 14:00 до 16:00 ч.

Документи подават семестриално завършили студенти от МИНАЛИ ГОДИНИ, с взети семестриални изпити и практики
от 01.07.2019
до 09.07.2019

Подаване на заявление за допускане
до Държавен изпит в Отдел „Студенти”

ЗАБЕЛЕЖКА: Приемното време на г-жа Анелия Тончева е от 14:00 до 16:00 ч.

Документи подават семестриално завършили студенти от НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА, с взети семестриални изпити и практики

Необходими документи за допускане до Държавен изпит:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – попълнена на компютър и отпечатана;
 2. Студентска книжка;
 3. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че студентът не дължи книги;
 4. Лична карта.
 • БЕЗ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЛБИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!
 • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали молби в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

16.07.2019г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • Молекулярна биология;
 • Биотехнологии (Р.О. и З.О.);
 • Екология и опазване на околната среда (Р.О. и З.О.);
 • Биология (за специалности БИОЛОГИЯ -Р.О. и З.О.; БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ; ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ; БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК);
 • Биомениджмънт и устойчиво развитие.
Изпитът започва в 9:00 часа
Залите ще бъдат уточнени в деня на изпита
23.07.2018г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • Химия (за специалност БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ)
Изпитът се провежда във Факултета по химия и фармация.
Залата ще бъде публикувана допълнително
26.07.2019г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • География (за специалност ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ)
Изпитът се провежда в Геолого-географки факултет.
Залата ще бъде публикувана допълнително
08.07.2019г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • Английски език (за специалност БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
Изпитът се провежда във Факултета по класически и нови филологии.
Залата ще бъде публикувана допълнително