Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО за всички студенти от ОКС "бакалавър", които желаят да разработват дипломни работи през уч. 2022/2023 год.

   

 

Уважаеми колеги,

Тези от вас, които желаят да разработват и защитят дипломни работи през учебната 2022/2023 година трябва да отговарят на условията, поставени в ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОКС „БАКАЛАВЪР" СЪС ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА .

Срок за подаване на заявления за допускане до разработване на дипломни работи
от 02 ноември до 22 декември 2022 г.

Студентите подават електронно към съответния инспектор в отдел „Студенти“ заявление за разработване на дипломна работа по образец .

До разработване на дипломни работи, съгласно приетата Административна процедура, се допускат студенти с успешно положени изпити от предходните три (за студенти редовна форма на обучение) или четири (за студенти задочна форма на обучение) учебни години, със среден успех поне Много добър 4,50. Студенти с успешно положени изпити, но със среден успех между Добър 4,00 и Много добър 4,50 могат да бъдат допуснати до разработване на дипломни работи с решение на Факултетния съвет.

Необходими документи:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до разработване на дипломна работа (подписано, сканирано в pdf формат);
  • автобиография;
  • допълнителни документи (ако има такива);

 

Защити на дипломни работи:

Първа сесия – 11 и 12 юли 2023 г.

  • 11.07.2023 г. – специалности Молекулярна биология, Биотехнологии и Екология и опазване на околната среда.
  • 12.07.2023 г. – специалности Биомениджмънт и устойчиво развитие, Агробиотехнологии, Биология, Биология и английски език, Биология и химия, География и биология.

Втора сесия – 05 и 07 септември 2023 г.

  • 05.09.2023 г. – специалности Молекулярна биология, Биотехнологии и Екология и опазване на околната среда.
  • 07.09.2023 г. – специалности Биомениджмънт и устойчиво развитие, Агробиотехнологии, Биология, Биология и английски език, Биология и химия, География и биология.

ВАЖНО!!!

НАСОКИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС „БАКАЛАВЪР" ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ И 5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ