Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / Разпис за зимен семестър на учебна 2021/2022 г. - БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

   
БИОЛОГИЯ

І курс

08.10.2021

ІІ курс

04.10.2021

ІІІ курс

04.10.2021

ІV курс

05.10.2021

МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

І курс

14.10.2021

ІІ курс ІІІ курс

ІV курс

04.10.2021

БИОТЕХНОЛОГИИ

І курс

05.10.2021

ІІ курс

04.10.2021

ІІІ курс

08.10.2021

ІV курс

05.10.2021

ЕКОЛОГИЯ И ООС І курс

ІІ курс

05.10.2021

ІІІ курс

06.10.2021

ІV курс
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ

І курс

05.10.2021

ІІ курс

05.10.2021

ІІІ курс

04.10.2021

ІV курс

13.10.2021

ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ

І курс

04.10.2021

II курс

05.10.2021

ІІІ курс

IV курс

08.10.2021

БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ І курс

ІІ курс

05.10.2021

ІІІ курс ІV курс
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

І курс

04.10.2021

II курс

11.10.2021

III курс

07.10.2021

IV курс

13.10.2021

АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ

I курс

02.10.2021

ІI курс

III курс

07.10.2021

ІV курс

07.10.2021

ВАЖНО!!! Уважаеми колеги, възможни са промени и допълнения в разписа.
Моля, следете редовно сайта.