Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ПРИЕМ ЗА СДК „УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ” ЗА УЧ.2017/2018г.

   

Биологическият факултет организира прием на студенти за СДК „Учител по биология”, групова, задочна форма на обучение за студенти, бакалаври и магистри (редовно и задочно обучение) и завършили всички специалности с биологична насоченост.

Таксата за обучение е 580 лева на семестър.

Обучението е три семестъра и ще започне от м.януари 2018 година.

Документи се приемат от 03.10.2017 г. до 17.11.2017 г. в отдел „Докторанти и СДК”, Стая 235, ІІ етаж на Биологически факултет, тел.02/81 67 362; 02/865 65 74.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба до Декана на БФ по образец;
2. Уверение от отдел „Студенти”със заверен общ успех- за студенти;
3. Ксерокопие от диплома за Бакалавър и/или Магистър -за дипломирани;