Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ПРИЕМ ЗА СДК „УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ”- специалисти ЗА УЧ.2023/2024г.

   

Биологическият факултет организира прием за СДК „Учител по биология”, групова, задочна форма на обучение за студенти в Биологическия факултет(бакалаври и магистри), редовно и задочно обучение/само III, IV и V курс/ и завършили всички специалности с биологична насоченост по направление 4.3. Биологически науки.

Минималният успех за кандидатстване е Добър 4.00

Таксата за обучение е 2100 лева и се заплаща на три вноски по 700 лв.

Обучението е година и половина и ще започне от м.януари 2024 година.

Занятията ще се провеждат под формата на блокове, основно през дните събота и неделя. При влошена епидемиологична обстановка, занятията ще се провеждат само онлайн в платформата МУДЪЛ.

За повече информация и въпроси може да се свържете с ръководителя на СДК „Учител по биология“ – доц. д-р Иса Хаджиали: тел. 02 8167 256 e-mail: hadzhiali@biofac.uni-sofia.bg както и с инспектора в Сектор „Докторанти и СДК“- тел.: 02/8656574, 8167362 имейл: eafenlieva@biofac.uni-sofia.bg

Документи се приемат от 02.10.2023 г. до 17.11.2023 г. САМО ОНЛАЙН на имейл: eafenlieva@biofac.uni-sofia.bg

Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба до Декана на БФ по образец;
2. Сканирано уверение от отдел „Студенти” със заверен общ успех до тази учебна година- за студенти;
3. Сканирана диплома и приложението към нея за Бакалавър и/или Магистър -за дипломирани.