Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / Обявяване на конкурс за ръководители на катедри "Генетика", "Зоология и антропология" и "Методика на обучението по биология"

   

Във връзка с изтичане мандата на ръководителите на катедри "Генетика", "Зоология и антропология" и "Методика на обучението по биология"и съгласно чл. 68, ал. 2 от ПУДСУ, обяваме конкурси за ръководител на катедрата.

Кандидатите да изпратят в срок до 17:00 часа на 26 фувруари 2021 г. своите документи на г-жа Божидара Генчева, главен инспектор администрация на факултет.

Кандидатите трябва да отговарят на условията на чл. 67 от ПУДСУ.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Автобиография;

Документите се подават в електронен вид на e-mail: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg, в срок до 17:00 часа на 26 февруари 2021 година.