Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / Конкурс за ръководител на катедра "Ботаника"

   

Във връзка с изтичане мандата на ръководителя на катедр "Ботаника", съгласно чл. 68, ал. 2 от ПУДСУ, обвяваме конкурс за ръководител на катедрата.
Кандидатите да изпратят в срок до 17:00 часа на 30 ноември 2022 г. своите документи на г-жа Божидара Генчева, главен инспектор администрация на факултет.

Кандидатите трябва да отговарят на условията на чл. 67 от ПУДСУ.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Автобиография

Документите се подават в електронен вид на e-mail: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg, в срок до 17:00 часа на 30 ноември 2022 година.